Korvaamattomat kirjat: “Osa kirjallisuuden sähköisestä kirjastokäytöstä on yhä korvausten ulkopuolella” 

Sanasto järjesti 7.5.2024 sivistysvaliokunnan puheenjohtajan Tuula Haataisen kutsumana eduskunnan Pikkuparlamentissa Korvaamattomat kirjat -tilaisuuden, jossa otettiin katsaus kirjastojen lainamäärien kehitykseen sekä siihen sähköiseen kirjallisuuden kirjastokäyttöön, joka on vielä korvausten ulkopuolella. 

Korvaamattomat kirjat -tilaisuus kokosi kansanedustajia, kirjallisuuskummeja ja kirjallisuuden tekijöitä edustavien järjestöjen edustajia keskustelemaan kirjallisuuden kirjastokäytön korvaamisesta. 

Alkuvuodesta 2024 voimaan tuli tekijänoikeuslain muutos, jonka myötä yleisten kirjastojen ja korkeakoulukirjastojen e-kirjat ja e-äänikirjat tulivat kirjastokäytön korvaamisen, eli nk. e-lainauskorvauksen, piiriin. Korvauksen ulkopuolelle jäivät vielä kirjastojen verkkokirjahyllypalvelut, jotka ovat erityisen suosittuja korkeakoulukirjastoissa. Lisäksi teknologianeutraalin korvauksen periaate olisi aika ulottaa myös saavutettavuuskirjasto Celian lainoihin, joista valtaosa jää tällä hetkellä kokonaan korvaamatta. 

Omassa puheenvuorossaan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen (sd.) painotti, että kirjallisuuden tekijöiden työ on työtä, jolla tekijän pitäisi tulla toimeen. Verkkokirjahyllyissä olevien e-teosten käytön korvaamisen osalta Haatainen muistutti, että sivistysvaliokunta antoi syksyllä 2023 lausuman, jossa edellytetään, että hallitus selvittää mahdollisuuden sisällyttää verkkokirjahyllyjen käyttäminen korvauksen piiriin. Lisäksi Haatainen kiinnitti huomiota saavutettavuuskirjasto Celiasta tehtyjen lainojen korvausta koskevaan päivitystarpeeseen.

Haatainen nosti esiin myös lasten ja nuorten lukemisen ja lukutaitotyön merkityksen sekä lukuharrastuksen kytköksen muuhun koulumenestykseen. “Pisa-tuloksissa havaittiin lukutaidon heikkenemistä sekä matemaattisten taitojen heikkenemistä. Kaikki tuntuu kääriytyvän siihen, miten lapset ja nuoret lukevat ja miten heille luetaan.” 

Tilaisuudessa otettiin katsaus kirjastojen lainamäärien kehitykseen. Tuoreet tilastot kertovat, että yleisten kirjastojen fyysisten kirjojen lainamäärät ovat nyt korkeimmillaan viiteentoista vuoteen. Erityisen paljon lainataan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta. 

Juttu jatkuu kuvien jälkeen.

Tilaisuuden tervehdyssanat lausui sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen, joka kertoi, että sivissä kannetaan erityistä huolta lukutaidosta.
Tilaisuuden kirjallisen elämyksen tarjosi tietokirjailija, Sanaston kirjallisuuskummi Markus Hotakainen, joka luki otteen teoksestaan Tähtitieteen naiset.

Lukeminen kuuluu kaikille, korvaus luovasta työstä kirjailijalle ja kääntäjälle 

Saavutettavuuskirjasto Celia on valtion erikoiskirjasto, jonka tehtävänä on tarjota palveluja lukemisesteisille. Celia tuottaa kirjallisia teoksia saavutettavaan muotoon niille, joille perinteisen kirjan lukeminen ei ole esimerkiksi vamman tai sairauden vuoksi mahdollista.

Tekijänoikeuslain mukaan Celialla on myös oikeus valmistaa saavutettavat kappaleet tekijältä lupaa kysymättä ja lisenssiä ostamatta. Teosten lainaamisesta pientä korvausta on kuitenkin tekijöille maksettu. Sanasto tilittää korvaukset vuosittain lainaustilastojen mukaan. Korvausta teoksen lainaamisesta maksetaan nykyisen lainsäädännön mukaan vain silloin, kun Celian asiakkaalle jää teoksesta pysyvä kappale haltuunsa. Käytännössä tämä tarkoittaa joko fyysistä cd-levyä tai omalle laitteelle ladattavaa tiedostoa.

Vuosien aikana Celian palveluvalikoima on muuttunut: uusien käyttötapojen myötä Celia-korvauksen piirissä olevien teosten määrä on 10 :ssä vuodessa laskenut 60 prosentilla. Fyysisten CD-äänikirjojen lainaamisesta on siirrytty suoratoistoon, ja jo 90 % Celian asiakkaista käyttää palveluita nimenomaan verkon kautta.  

Nykyään korvauksen piirissä on enää reilusti alle 1/3 Celian kautta käytettävästä kirjallisuudesta. Tilanne on epäoikeudenmukainen tilanne tekijöiden kannalta, ja Sanasto esittää ratkaisuksi tekijänoikeuslain 17 b §:n päivittämistä niin, että kirjallisuuden tekijät saavat kohtuullisen korvauksen teostensa todellisesta käytöstä. 

Korvaamattomat kirjat -tilaisuudessa korvauskäytännöistä ja niihin liittyvistä päivittämistarpeista virisi vilkas keskustelu. 

Sanaston toiminnanjohtaja Niina Vettensolan johdolla tilaisuudessa otettiin katsaus verkkokirjahyllyihin ja kirjastojen lainaustilaistoihin.
Tilaisuudessa kohtasivat myös kirjallisuuskummit ja heidän edustajansa. Kuvassa tietokirjailija, kirjallisuuskummi Maria Lassila-Merisalo sekä kansanedustaja Tiina Elo (vihr.).
Kuvassa kirjailijat Johanna Sinisalo ja Riina Katajavuori vaihtavat kuulumisia Sanaston yhteiskuntasuhde- ja projektiasiantuntija Heini Eskelinen-Räsäsen kanssa. Sinisalo ja Katajavuori ovat myös Sanaston kirjallisuuskummeja.