Kulttuuriministeri Petri Honkonen on asettanut selvityshenkilön e-aineiston käytön ja korvaamisen selvittämiseksi

Hovioikeudenneuvos Kristiina Harengon tehtävänä on selvittää, miten e-aineistojen kirjastokäytön korvaaminen olisi mahdollista ja tarkoituksenmukaista Suomessa järjestää.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteessa kerrotaan, että selvityshenkilön tekemässä ratkaisuehdotuksessa tulee pyrkiä siihen, että kirjallisten teosten tekijöiden e-aineistojen kirjastokäytöstä saama korvaus on mahdollisuuksien mukaan vertailukelpoinen painettujen kirjojen lainaamisesta maksettavan korvauksen kanssa.

Kirjastojen e-aineistojen käyttömäärät ovat lisääntyneet voimakkaasti. Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteessa muistutetaan, että kirjastoaineiston käytössä tapahtuneilla muutoksilla on vaikutusta tekijöihin, sillä e-aineistot eivät ole lainauskorvauksen piirissä.

Selvityksen määräaika on 15.9.2022.

Lue tiedote kokonaisuudessaan opetus- ja kulttuuriministeriön nettisivuilta.

Huhtikuun kehysriihessä hallitus myönsi miljoona euroa e-kirjojen ja e-äänikirjojen lainauskorvausta varten. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on kuitenkin tarvittava muutos tekijänoikeuslakiin. Sanasto on tehnyt aktiivisesti vaikuttamistyötä sen eteen, että e-kirjat ja e-äänikirjat saataisiin lainauskorvauksen piiriin.