Kymmenen kysymystä: esittelyssä Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto

Sanastolla on neljä jäsenjärjestöä, jotka ovat olleet myös perustamassa Sanastoa. Tässä juttusarjassa esittelemme kattavasti Sanaston jäsenjärjestöt ja kysymme heidän kuulumisiaan. Toisena esittelyvuorossa on Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto SKTL ry, ja kysymyksiin vastaa toiminnanjohtaja Kristiina Antinjuntti. Hän on häärännyt mukana toimiston arjessa noin kolmen vuoden ajan.

Mitä toimistonne arkeen kuuluu?

Työ SKTL:ssä on erittäin vaihtelevaa, ja vaikka liiton toistuvat tapahtumat rytmittävätkin vuoden kulkua, kahta samanlaista työpäivää harvemmin on. Työntekijöitä on toimistolla lisäkseni jäsensihteeri Jenni Kavén ja tiedottaja Maarit Laitinen sekä tänä vuonna osa-aikaisena assistenttina Hanna Pippuri. Pienen toimiston parhaita puolia onkin juuri se, että pysymme kaikki perillä toimiston asioista. Saamme työskennellä tiiviisti yhdessä, mikä on erittäin mukavaa, koska toimistollamme on hyvä henki.  Tänä vuonna meillä on ensimmäistä kertaa käynnistetty mentoriohjelma, ja se työllistää varmasti läpi vuoden.

Mitä palveluita Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto tarjoaa?

Annamme jäsenille sopimusneuvontaa, yrittäjyysneuvontaa, tekijänoikeusneuvontaa ja ylipäätään monenlaista juridista neuvontaa. Järjestämme koulutusta, seminaareja ja monenlaisia tapahtumia sekä ammatissa toimiville että opiskelijoille. Edustamme koko ammattikuntaa eri elimissä: esimerkiksi Taiken kirjallisuustoimikunnassa, kirjastoapurahalautakunnassa ja suomen kielen lautakunnassa. Vaikutamme alan lainsäädäntöön ja koulutukseen: meillä on edustajat alan tutkintolautakunnissa (oikeustulkkirekisterilautakunta, auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta) ja osallistumme alaa kehittäviin työryhmiin. Myönnämme myös apurahoja ja gradustipendejä.

Miten jäseneksi pääsee?

Liiton jäseneksi hyväksytään ammattimaisesti toimiva kääntäjä, tulkki, alan opettaja tai tutkija. Lisäksi alan opiskelija voi hakea jäsenyyttä. Kullakin jaostolla on omat jäsenkriteerinsä. Esimerkiksi kirjallisuuden kääntäjien jaoston jäseneksi voidaan hyväksyä kirjallisuuden kääntäjä, joka on tehnyt kaksi julkaistua tekijänoikeudellisen teoksen käännöstä tai vastaavan määrän kirjallisuuden käännöksiä muuten julkaistuna. Kääntäminen voi olla myös sivutoimista, kunhan jäsenkriteerit täyttyvät.

Kääntäjät ovat monitaitoisia ja monipuolisia kielen ja viestinnän ammattilaisia.

Millaisena kirjallisuuden kääntäjien arki teille näyttäytyy?

Kääntäjien toimintakenttä on muuttunut viime vuosina. Kysyntä on kasvanut ja monipuolistunut, ja samalla aikataulut ovat kiristyneet ja hintapaineet lisääntyneet. Toisaalta viime aikoina on tullut käyttöön myös uusia työvälineitä. Käännöskirjallisuudessa vahvoilla on anglosaksiselta ja pohjoismaiselta kielialueelta suomennettava kirjallisuus, muiden kielten kääntäjät työskentelevät usein muillakin kääntämisen aloilla tai muissa ammateissa. Kääntäjät ja tulkit ovat ylipäätään hyvin monitaitoisia ja monipuolisia kielen ja viestinnän ammattilaisia.

Mainitse yksi ajankohtainen ja keskustelua herättävä kysymys teidän alaltanne?

Kuinka kauan kestää, ennen kuin konekääntimet todella pystyvät tekemään osan kääntäjän työstä ja miten me vastaamme asiakkaiden odotuksiin jälkieditoinnista? Vastauksemme kysymyksen ensimmäiseen osaan on ”kauan”, ainakin kirjallisuuden kääntämisestä puhuttaessa.

Keitä järjestön hallitukseen kuuluu?

Puheenjohtaja Heikki Karjalainen johtaa yhdeksänhenkistä hallitusta, jossa on kattavasti edustettuna koko käännös- ja tulkkausala. Heikki on tämän vuoden alusta myös Sanaston puheenjohtaja.

Kerro asia, jota harva tietää järjestöstänne?

SKTL julkaisee tieteellistä MikaEL-verkkolehteä, jossa esitellään alan tuoretta tutkimusta.

Minkä vinkin antaisit aloittelevalle kääntäjälle?

Muista laatia kirjallinen sopimus toimeksiannosta – se on turvasi kiistatilanteessa!

Mistä kirjasta toimistollanne on viimeksi innoissaan puhuttu?

Ehdottomasti parhaista kauno- ja tietokirjallisuuden suomennoksista jaettavien Mikael Agricola ja J. A. Hollo -palkintojen finalistikirjoista! Ehdokkaat julkistettiin 21.3. ja palkintojen saajat julkistetaan 6.4.

Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä: kuka niistä apurahoista päättää?

Apurahapäätökset tekee liiton hallitus itsenäisen työryhmän ehdotusten perusteella.

Järjestö numeroina:

  • Perustamisvuosi: 1955
  • Jäsenmäärä: yli 1 800
  • Työntekijöitä: 3 kokoaikaista työntekijää, 1 yksi osa-aikainen juristi ja 1 osa-aikainen assistentti
  • Jaostot ja paikallisosastot: 5 ammattialajaostoa ja 3 paikallisosastoa
  • Kielitaito: jäsenistä löytyy yhteensä 78 eri kielen taitajia

Lue lisää & seuraa somessa:

 

Lue juttusarjan kaikki jutut