Lainauskorvaus laajenee koskemaan myös korkeakoulukirjastoja

Tekijöiden oikeus lainauskorvaukseen laajenee koskemaan yleisistä kirjastoista tapahtuvan lainaamisen lisäksi myös yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kirjastolainoja.

Hallitus antoi pitkään odotetun tekijänoikeuslain muutosesityksen eduskunnalle torstaina 16.6.2016. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alusta. 

Sanaston vuodesta 2011 käynnissä olleen Kirja elää -kampanjan tavoitteena on ollut opetus- ja tutkimuskirjastojen lainauskorvausmäärärahan piiriin saattamisen lisäksi lainauskorvausmäärärahan nostaminen pohjoismaiselle tasolle. Myös eduskunta on useasti edellyttänyt korvausten nostoa pohjoismaiselle tasolle, viimeksi joulukuussa 2015 antamassaan lausumassa.

-On hienoa, että lainauskorvaus laajenee vihdoin kattamaan myös korkeakoulukirjastojen lainat. Lakimuutosta on odotettu todella kauan, toteaa Sanaston toiminnanjohtaja Anne Salomaa. -Samassa yhteydessä lainauskorvausmääräraha tulee nostaa asianmukaiselle tasolle, kuten eduskunta on jo pitkään edellyttänyt.

Hallitus on sopinut lainauskorvauksen tason nostamisesta noin 2 miljoonalla eurolla (sis. alv) tulevalle vuodelle, jolloin määräraha olisi noin 11 miljoonaa euroa (sis. alv). Korotuksen jälkeenkään Suomen korvaustaso ei yllä muiden Pohjoismaiden tasolle. Lainauskorvausmäärärahan budjetoinnissa tulee ottaa huomioon lakimuutoksen myötä korvausoikeuden piiriin tulevat uudet lainat, joita on noin 17 miljoonaa. Eduskuntapuolueiden vuonna 2015 antamassa julkilausumassa lainauskorvausten asianmukaiseksi tasoksi linjattiin 14,2 milj. € vuodessa (+ alv). 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote lainauskorvauksen laajenemisesta