Utlåningsersättning

Vad är utlånings-
ersättning?

Utlåningsersättningen är en upphovsrättslig ersättning som betalas till författare och översättare för bibliotekslån.

Utlåningsersättningen är en upphovsrättslig ersättning som betalas ut för bibliotekslån av verk. Den är en ersättning för att verk används gratis och för den inkomstförlust som detta orsakar upphovspersonen. Utlåningsersättningen är en viktig inkomstkälla för många författare och översättare.

Ersättningens årliga storlek baserar sig på det totala antalet lånade verk. Utlåningsersättning betalas ut för verk som har en ISBN-kod och som kan som fysiska exemplar lånas ut på allmänna bibliotek och högskolebibliotek i Finland.

Sanasto betalar utlåningsersättningen till textförfattare. Illustratörer och andra som gör bilder får sin utlåningsersättning via Kopiosto, musiker via Teosto. Utlåningsersättningarna är personliga, dvs. de kan inte under upphovspersonens livstid överföras till en annan person eller ett företag. Efter att upphovspersonen har avlidit, kan rätten till utlåningsersättning överföras genom arv eller testamente.

Utlåningsersättningen är inte samma sak som biblioteksstipendier. Statens nämnd för biblioteksstipendier delar årligen ut behovsprövade stipendier och bidrag till författare och översättare vars litterära verk berikar det finländska kulturlivet. Det finns olika kriterier för utdelningen av dessa stipendier. Utlåningsersättningen är däremot en upphovsrättslig ersättning, dvs. den betalas ut enligt den faktiska användningen. Varje författare vars verk lånas ut på ett bibliotek har rätt till utlåningsersättning.

Hur får jag utlånings-
ersättning?

I Finland ansvarar Sanasto för utbetalningen av utlåningsersättningar till textförfattare.

Bli kund hos Sanasto

Som litterär upphovsperson får du de utlåningsersättningar som tillhör dig genom att bli kund hos Sanasto. Du behöver inte separat ansöka om utlåningsersättningar. Det räcker med att du registrerar dig i tjänsten oma.sanasto.fi. När du har loggat in, kan du att lägga till verk i din förteckning över verk som finns i oma.sanasto.fi: alla de verk och deras upplagor som du har skrivit eller översatt. Du får en utlåningsersättning bara för de verk som finns med i förteckningen. År 2021 uppgick ersättningen till 31 cent per lån.

Det är lätt att använda tjänsten oma.sanasto.fi. När du skapar din förteckning, kan du söka en förteckning över dina verk automatiskt från nationalbiblioteket. Vår kundtjänst hjälper i alla problemsituationer.

Sanasto betalar inte ut summor på under 10 euro. Retroaktivt kan man få ersättning för tre år. Om de ackumulerade ersättningarna överskrider betalningsgränsen under en period på tre år, betalas summan i samband med följande utbetalning.

Sanasto delar ut utlåningsersättningarna på basis av lånestatistik som produceras av biblioteken.

”Höjningen av utlåningsersättningen till den nordiska nivån och dess utvidgning till högskolebibliotek är någonting som berör den finländska litteraturen på ett grundläggande sätt.”

Virpi Hämeen-Anttila, Sanastos ordförande 2012–2017

Utlånings-
ersättningens historia

Sanasto arbetade i fem års tid för att höja nivån på utlåningsersättningar.

 

År 2017 började man äntligen i Finland betala ut en utlåningsersättning som låg på samma nivå som i de övriga nordiska länderna, och för första gången betalades den även ut för lån på högskolornas bibliotek.

Utlåningsersättningen baserar sig på upphovsrättslagen och EU:s uthyrnings- och utlåningsdirektiv från 1992. Direktivet förutsätter att upphovspersonen ska få en skälig ersättning för utlåningen av sina verk eller ha rätten att förbjuda utlåningen. I Finland har utlåningsersättningar betalats ut sedan 2007. I de övriga nordiska länderna började man betala ut ersättningar redan i mitten av 1900-talet.

Under flera års tid var anslaget för utlåningsersättningar i Finland betydligt lägre än i de övriga nordiska länderna.

Under åren 2011–2016 genomförde Sanasto en omfattande kampanj för att utlåningsersättningarna skulle höjas till den nordiska nivån och omfatta högskolebibliotek. Det långvariga arbetet för de litterära upphovspersonerna gav resultat: 2016 godkände riksdagen de förslag som hade presenterats i Sanastos kampanj. År 2017 steg anslaget för utlåningsersättningar till 14,2 miljoner euro.

Från början av januari 2017 betalas det utlåningsersättning även på lån som gjorts på högskolebibliotek.