Lausunto Euroopan komission ehdotuksesta koskien maarajoituksia

Sanasto on antanut eduskunnan sivistysvaliokunnalle lausunnon on valtioneuvoston kirjelmästä, joka koskee Euroopan komission ehdotusta maarajoituksista.

Komission ehdotuksella pyritään parantamaan EU:n sisämarkkinoiden toimintaa estämällä perusteettomat maarajoitukset kaupallisten verkkopalvelujen käytössä. Asetuksessa määritellään tilanteet, joissa elinkeinonharjoittajat eivät saisi estää asiakkaan pääsyä verkkosivulle kansalaisuuteen tai asuinpaikkaan perustuen tai uudelleen ohjata asiakasta toiselle sivustoversiolle ilman asiakkaan erillistä ennakkosuostumusta. Musiikkia ja audiovisuaalisia sisältöjä tarjoavat verkkopalvelut on rajattu asetuksen ulkopuolelle.

Sanasto pitää sisämarkkinoiden moitteetonta toimivuutta tärkeänä ja kannattaa lähtökohtaisesti perusteettomien maarajoitusten estämistä. Sanasto kuitenkin kummeksuu erottelua teoslajien välillä: yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi kirjallisuutta tulisi kohdella asetuksen soveltamisalaa määritettäessä samalla tavalla kuin musiikkia ja audiovisuaalista aineistoa.

Sanasto toteaakin lausunnossaan, että Suomen tulisi esittää myös kirjallisuuden poistamista asetuksen soveltamisalan piiristä.

Lue Sanaston lausunto kokonaisuudessaan