Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta

Tämä lausunto on jätetty lausunto.fi-palvelun kautta. Voit lukea lausunnon kokonaisuudessaan tästä linkistä.

Sanasto kannattaa lämpimästi esitettyä muutosta, jonka tavoitteena on työttömien tekijöiden ja taiteilijoiden aseman parantaminen. Muutoksen johdosta työttömyysetuuden saajalle maksettava tekijänoikeiskorvaus ei enää jatkossa vaikuttaisi sovittelussa työttömyysetuuden määrään, mitä pidämme merkittävänä parannuksena nykytilanteeseen verrattuna.

Tekijänoikeuskorvauksia maksetaan tekijöille heidän teostensa käytöstä. Korvausten maksu tapahtuu säännönmukaisesti pitkän ajan päästä siitä, kun teokseen liittyvää työtä on tehty ja siitä, kun tekijänoikeuskorvaukseen oikeuttava teoksen käyttö on tapahtunut. Luovan alan tekijöiden kannalta on ollut selkeä epäkohta, että ennen työttömyyskautta tapahtuneesta teoksen käytöstä maksettava tekijänoikeuskorvaus leikkaa työttömäksi jääneen tekijän työttömyyskorvausta.

Ehdotettu muutos esitetään tehtäväksi muuttamalla työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuken 8 §:n 9 kohtaa. Asetusehdotuksen mukaan sovittelussa huomioon otettavaa työn perusteella saatua ansiotuloa olisivat immateriaalioikeuksiin perustuva korvaus, kuten rojalti, käyttökorvaus ja korvaus työsuhdekeksinnöstä, mutta ei kuitenkaan tekijänoikeuskorvaus. Asetuksen perustelumuistion valossa ei ole täysin selvää, viitataanko tekijänoikeuskorvauksilla ainoastaan tekijänoikeusjärjestöjen maksamiin korvauksiin vai myös tekijänoikeuden perusteella maksettaviin rojalteihin ja käyttökorvauksiin. Asiaa olisi syytä täsmentää asetuksen perustelumuistiossa, jotta sovittelun ulkopuolelle jäävän tekijänoikeuskorvauksen käsite tulisi yksiselitteisesti määritellyksi.