Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön kyselyyn näkövammaisille ja muille lukemisesteisille tarkoitettujen aineistojen valmistamisesta ja välittämisestä

Koristeellinen kuva.

Sanasto on antanut lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriön kyselyyn näkövammaisille ja muille lukemisesteisille tarkoitettujen aineistojen valmistamisesta ja välittämisestä (OKM/21/650/2019).

Kaikille kansalaisille on tärkeää turvata yhdenvertainen mahdollisuus nauttia kirjallisesta kulttuurista ja osallistua täysimääräisesti yhteiskunnan toimintaan. Tekijänoikeuslain sääntelyllä helpotetaan julkaistujen teosten saataville saattamista näkövammaisia ja muille lukemisesteisille. Suomessa valtion erikoiskirjasto Celia tuottaa lukemisesteisille äänikirjoja saavutettavassa muodossa.

Celia saa valmistaa ja välittää teoksista kappaleita lukemisesteisille asiakkailleen ilman kirjallisuuden tekijän lupaa. Lain mukaan kirjallisuuden tekijät saavat Celian lainoista nykyisin korvauksen vain, jos teos jää pysyvästi käyttäjän haltuun. Kuitenkin lukemisesteisille tarjotaan teoksia enenevässä määrin myös verkon välityksellä joko suoratoistona tai ladattavassa muodossa. Tämä näkyy Celian toiminnassa sen palvelujen käyttäjien siirtymisenä fyysisten cd-äänikirjojen käyttämisestä kohti suoratoistoa. Tämä kehitys huomioon ottaen on perusteltua, että korvausoikeus muutetaan teknologianeutraaliksi.

Sanaston näkemyksen mukaan korvausoikeus ei tulisi esteeksi tavoitteelle edistää teosten saatavuutta lukemisesteisille henkilöille saavutettavassa muodossa. Korvaus tekijöille voitaisiin suorittaa valtion toimesta, ja valtuutetuille yhteisöille jäisi tehtäväksi korkeintaan teosten käytöstä raportointi korvauksen oikeaksi kohdentamiseksi. Valtion on viime kädessä kannettava vastuu tekijänoikeuden rajoitussäännöksen mukaisesta teosten käyttämisestä suoritettavasta korvauksesta ja vastattava siten vammaisille henkilöille ja lukemisesteisille tuotettavien palveluiden kustannuksista.

Lue lausunto kokonaisuudessaan