Luovalta alalta kasvua ja työpaikkoja – Luovan alan hallitusohjelmatavoitteet ensi vaalikaudelle

Sanasto - kuvitus

Luovien alojen merkitys kasvaa sekä Suomessa että maailmalla. Kaikkialla ollaan kiinnostuneita tekijänoikeuksiin perustuvien luovien alojen kasvumahdollisuuksista ja työpaikoista. Luovat alat voivat toimia Suomen kasvun vetureina.

Kotimaisten luovien alojen yhteistyöelin Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY luovutti ensi vaalikauden hallitusohjelmatavoitteensa eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsenille tiistaina 11.9.

”Luovat alat ovat merkittävä työllisyyden, kasvun ja elämänlaadun lähde. Sekä niiden BKT-osuus että osuus työllisistä on 3,5 % peliala mukaan lukien”, sanoi edunvalvontajohtaja Lauri Kaira.  ”Ehdotuksemme edistävät luovien alojen kasvua ja työllistämismahdollisuuksia.”

Luovien alojen osuus BKT:sta on suurempi kuin esimerkiksi elektroniikkateollisuuden, paperiteollisuuden tai ravintola- ja majoitustoiminnan.

”Ohjelmassamme käsitellään kolmenlaisia asioita”, kertoi Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien puheenjohtaja Pekka Sipilä. ”Osa koskee oikeudenmukaista ja kannustavaa tekijänoikeuslainsäädäntöä, osa luovien alojen elinkeinotoiminnan ja kilpailukyvyn edistämistä ja osa taiteilijan ja tekijän toimeentulon turvaamista elämän eri tilanteissa.”

Hallitusohjelmatavoitteiden pääasiat:

  • arvokuiluongelman korjaaminen
  • yksityisen kopioinnin hyvitysmaksun leikkauksen peruminen
  • tuotantokannustimien laajentaminen musiikki- ja kirja-aloille
  • elokuvasäätiön tukivarojen nostaminen pohjoismaiselle tasolle
  • taiteilijoiden sosiaali- ja eläketurvan kehittäminen
  • piratismin torjumisen tehostaminen
  • alennettu alv-kanta kulttuurisille sisällöille
  • oikeus saada halutessaan esiintymispalkkiot arvonlisäverollisina
  • Ylen tulee edistää kotimaisten sisältöjen käyttöä ja panostaa kotimaisuuteen, hakematta säästöjä esimerkiksi tekijänoikeusvapaita sisältöjä käyttämällä
  • Uuden palkka.fi-tyyppisen palveluportaalin kehittäminen helpottamaan itsensä työllistäjien useiden erilaisten tulotyyppien ja niihin liittyvien maksuvelvoitteiden hoitamista.

 

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin

Luovan työn tekijät ja yrittäjät – Lyhty on kotimainen yhteistyöverkosto, jonka tehtävänä on edistää luovan alan toimintaedellytyksiä mm. vaikuttamalla lainsäädäntöön sekä toimimalla luovan alan keskustelufoorumina ja tiedon jakajana. Sanasto on Lyhdyn jäsenjärjestö.