Lyhty: Myönteisyys tekijänoikeusjärjestöjä ja -korvauksia kohtaan lisääntynyt

Tuoreimman Tekijänoikeusbarometrin mukaan suomalaisten myönteisyys tekijänoikeusjärjestöjä ja -korvauksia kohtaan on lisääntynyt edelleen. Syyskuussa 2016 toteutetun barometrin mukaan 61 % vastaajista suhtautuu järjestöihin ja tekijänoikeuskorvauksiin ainakin osittain myönteisesti, kun vastaava luku vuonna 2012 oli 46 %.

Tekijänoikeuskorvaukset vaikuttavat positiivisesti kotimaiseen kulttuuriin. 72 % vastaajista on ainakin osittain samaa mieltä, että tekijänoikeuskorvaukset ovat hyväksi kotimaiselle kulttuurille. Korvaukset voisivat vastaajien mielestä olla suurempia, sillä jossain määrin liian pienenä niitä pitää 24 % vastaajista. Liian suurina korvauksia pitää vain 6 % vastaajista.

Reilu kolmasosa vastaajista pitää tekijänoikeusjärjestöjä tarpeellisina. Puolet vastaajista on sitä mieltä, että järjestöt ja korvaukset ovat hyödyksi kehitykselle. Kriittisimmin tekijänoikeusjärjestöihin suhtautuvat 25–34-vuotiaat, mutta kriittisyys on ikäryhmässä vähentynyt.

Tekijänoikeusbarometri toteutettiin tänä syksynä kymmenennen kerran, ja sen toteutuksesta vastasi Taloustutkimus Lyhdyn toimeksiannosta. Aineisto kerättiin henkilökohtaisina haastatteluina 2.9.–19.9.2016, ja sen kohderyhmänä olivat 15–79-vuotiaat. Tutkimukseen haastateltiin 1 018 henkilöä.

Lyhty on kotimainen yhteistyöverkosto, jonka tehtävänä on edistää luovan alan toimintaedellytyksiä. Sanasto on Lyhdyn jäsenjärjestö.

Lisätietoa Tekijänoikeusbarometristä Lyhtyprojektin kotisivuilla