Mistä kirjastojen verkkoluvassa on kyse?

Sanaston ja Kopioston kirjastoille tarjoamista verkkoluvista on käyty viime päivinä keskustelua. Tässä jutussa avaamme, millainen Sanaston ja Kopioston verkkolupa on ja miten lupia Sanastossa valmistellaan.

Sanasto sopii kirjallisuuden luvista tekstin osalta

Sanasto ja Kopiosto toivat vuoden alussa kuntien käyttöön uuden luvan, joka kattaa kirjallisuuden lukemisen ja kuvitusten näyttämisen kirjastojen verkkovideoilla. Verkkoluvalla on pyritty vastaamaan kirjastojen toiveisiin ja tarpeisiin. Lupakokonaisuuteen liittyvässä viestinnässä ja ohjeistuksessa ei ole kaikilta osin onnistuttu, ja sitä tullaan parantamaan. Lupa itsessään on kahden vuoden pilotti, jota kehitetään palautteen pohjalta.

Sanasto edustaa kirjailijoita ja kääntäjiä, ja sopii kirjallisuuden tekijänoikeusluvista aina vain tekstin osalta. Kirjastojen verkkoluvassa kuvan tekijöitä edustaa Kopiosto.

Kirjastojen verkkoluvasta on neuvoteltu kuntia edustavan Kuntaliiton kanssa suositussopimus. Sen myötä kunta voi hankkia Sanastosta vuosiluvan kirjallisuuden tekstin verkkokäyttöön ja Kopiostosta vuosiluvan kuvituksen verkkokäyttöön.

Kopioston tarjoama kuvituksen verkkolupaan liittyen on herännyt kysymyksiä erityisesti kansikuvien käytön osalta. Miten kansikuvia saa käyttää?

Kopiosto kertoo, että kuvituksen verkkolupa kirjastoille ei ole este kirjallisuuden edistämiselle. Esimerkiksi somevinkkauksissa kirjan kansi saa näkyä kuvassa tai videolla, eikä tähän vaadita Kopioston lupaa.
Lue lisää Kopioston verkkosivuilta.
Lue Kuvittajat ry:n ohje kansikuvien käyttöön.

Sanaston verkkolupa helpottaa verkkolukutuokioiden järjestämistä

Kirjastot ovat toivoneet lupaa kirjallisuuden tekstien käyttöön kirjastojen verkkovideoilla. Uudella luvalla helpotetaankin esimerkiksi erilaisten verkkolukutuokioiden järjestämissä verkossa. Lukuvideoiden tekeminen yleistyi erityisesti korona-aikana.

Sanaston lupa kattaa kirjallisuuden lukemisen verkkovideoilla. Videoita voidaan julkaista sekä kirjaston omilla verkkosivuilla että kirjaston sosiaalisen median kanavissa. Kokonaisia teoksia kirjastot voivat lukea videoilla striimeissä. Lisäksi lupa mahdollistaa runojen ja proosakatkelmien julkaisun tekstimuodossa kirjastojen verkkosivuilla ja somekanavissa, jos sellaista käyttöä on. Lue lisää Sanaston verkkosivuilta.

Vastaamme mielellämme Sanaston verkkolupaan liittyviin kysymyksiin ja päivitämme Usein kysytyt kysymykset -listaa tarpeen mukaan!

Kirjastolaitos on kirjallisuuden tekijöille ja Sanastolle tärkeä

Kirjastojen työ on kirjailijoille ja kääntäjille äärimmäisen tärkeää – se edistää ja vaalii lukutaitoa edistäjänä ja mahdollistaa kaikille pääsyn kirjallisuuden äärelle. Valtion kirjastolainoista maksamat lainauskorvaukset ovat monelle kirjallisuuden tekijälle merkittävä osa tuloja. Viime vuonna Sanasto tilitti kirjailijoille ja kääntäjille yli 11 miljoonaa euroa lainauskorvauksia. Kirjastojen työtä arvostetaan kirjallisuuden tekijöiden ja Sanaston koko järjestökentän parissa suuresti.

Kirjastoissa kunnioitetaan tekijänoikeuksia ja halutaan toimia oikein. Tavoite on, että kirjastolaiset voivat helposti käyttää teoksia tekijänoikeuslain mukaisesti, kun tarvittavat luvat on huolehdittu esimerkiksi kuntatasolla kuntoon. Järjestöjen tehtävä on kehittää lupavalikoimaa sellaiseksi, että luvat palvelevat kirjastolaisten tarpeita mahdollisimman hyvin.

Tekijänoikeuslupia valmistellaan jäsenjärjestöjen ja tekijöiden kanssa

Sanastossa valmistellaan tekijänoikeuslupia kirjallisuuden tekijöiltä ja teosten käyttäjiltä tulevien toiveiden pohjalta. Lupia valmistellaan Sanaston työryhmissä yhdessä jäsenjärjestöjemme (Finlands svenska författareförening, Suomen Kirjailijaliitto, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto, Suomen tietokirjailijat ry) kanssa. Lisäksi Sanastossa on työryhmä, jossa keskustellaan luvista suoraan kirjailijoiden ja kääntäjien kanssa.

Uusista luvista tiedotetaan aina tekijöille, ja tiedotamme säännöllisesti myös olemassa olevasta lupavalikoimasta. Kehitämme entisestään tiedotusta tekijänoikeusluvista.

Korvaukset maksetaan kirjailijoille ja kääntäjille käyttöraporttien perusteella

Sanasto maksaa tällä hetkellä kaikki kertyvät tekijänoikeuskorvaukset juuri niille tekijöille, joiden teoksia on käytetty. Tiedot saadaan käyttöraporteista. Siksi myös kirjastoja pyydetään raportoimaan teosten verkkokäytöstä, jotta korvaukset voidaan jyvittää tekijöille. Jos verkkokäytöstä ei saada riittävästi raportointitietoa, korvaukset tilitetään Sanaston jäsenjärjestöjen kanssa sovittavalla tavalla. Korvaukset voidaan esimerkiksi tilittää jäsenjärjestöjen kautta kirjailijoille ja kääntäjille apurahoina.

Kuntalupien hinta muodostuu yleensä asukasluvun pohjalta

Kuntaliitto neuvottelee kunnille suositussopimuksia eri tekijänoikeusjärjestöjen kanssa. Tyypillisesti kuntasopimusten hinnoittelu perustuu kunnan asukaslukuun, ja näin on myös kirjastojen verkkoluvassa. Sanaston verkkoluvan hinta on 5 senttiä/asukas/vuosi.

Olemme saaneet palautetta siitä, että suurimmille kunnille asukasmäärään suhteutettu hinta on liian kova, siinä missä pienemmille kunnille hinta on kohtuullinen. Luvasta ovatkin innostuneet erityisesti pienimmät kunnat, jotka voivat esimerkiksi 100–200 euron vuosikorvauksella tehdä rajattomasti lukuvideoita. Luvan toimivuutta myös isoimmille kunnille aiotaan parantaa: kyseessä on kahden vuoden pilotti, ja lupaa kehitetään saadun palautteen pohjalta eli myös hintaa arvioidaan.

Artikkelia päivitetty 21.8.2023 luvan hintaa koskevan kappaleen osalta.