Mitä tekijänoikeuslain muutos tarkoittaa kirjallisuuden tekijöiden kannalta?

Tablettitietokone. Kuva: Eetu Ahanen.

Tässä artikkelissa vastaamme kysymyksiin, joita tekijänoikeuslain muutos on kirjallisuuden tekijöissä herättänyt. Muutos tekijänoikeuslakiin tehtiin e-aineistojen kirjastokäytön korvaamiseksi, eli yleisten ja korkeakoulukirjastojen e-kirjat ja e-äänikirjat tulevat e-lainauskorvauksen piiriin.

Miksi tekijänoikeuslakia muutetaan?

Tekijänoikeuslain muutoksen tarkoitus on tuoda kirjastojen e-kirjat ja e-äänikirjat e-lainauskorvauksen piiriin.

Sanasto maksoi e-lainauskorvausta ensimmäisen kerran opetus- ja kulttuuriministeriön erillispäätöksellä joulukuussa 2023. Korvausta maksettiin yleisten kirjastojen e-lainoista. Tekijänoikeuslain muutoksen myötä e-lainauskorvaus vakiintuu osaksi lainauskorvausjärjestelmää.

Mikä muuttuu tekijänoikeuslain muutoksen myötä?

Yleisten ja korkeakoulukirjastojen e-kirjat ja e-äänikirjat tulevat e-lainauskorvauksen piiriin.

Erityisesti korkeakoulukirjastoissa yleisessä käytössä olevat nk. verkkokirjahyllyjen e-kirjat ja e-äänikirjat jäävät kuitenkin yhä korvausten ulkopuolelle.

Lain muutoksen myötä e-lainauskorvausta maksetaan myös uudelle edunsaajaryhmälle, äänikirjojen lukijoille.

Olenko menettänyt tekijänoikeuden teoksiini? Onko äänikirjan lukijalla tekijänoikeus teokseeni?

Et ole menettänyt teostesi tekijänoikeutta. Lainmuutos koskee vain e-lainauskorvauksia: tekijänoikeuslain muutoksen myötä e-lainauskorvausta maksetaan myös e-äänikirjojen lukijoille, mikä vaikuttaa e-lainauskorvauksen jakosuhteisiin. Tämä ei kuitenkaan muuta teoksen tekijän tai teoksen esittäjän tekijänoikeudellista asemaa.

Äänikirjan lukijalle ei ole syntynyt tekijänoikeutta teokseen aiemmin, eikä synny jatkossakaan tämän tekijänoikeuslain muutoksen myötä. Äänikirjan lukija on ollut ja on myös jatkossa tekijänoikeuslain näkökulmasta esittävä taiteilija. Näin ollen äänikirjan lukijan työpanos ei ole myöskään jatkossa suojattu tekijänoikeuden nojalla vaan lähioikeuden.

Miksi Sanasto on vastustanut lainmuutosta?

On hyvä, että e-kirjojen ja e-äänikirjojen kirjastokäytön korvaamisesta säädetään tekijänoikeuslaissa ja on hyvä, että lähtökohtaisesti myös korkeakoulukirjastot on otettu korvausoikeuden piiriin. Esitys pitää kuitenkin sisällään kaksi ongelmakohtaa:

  1. äänikirjan lukijat ovat korvausoikeuden piirissä,
  2. verkkokirjahyllyt ovat korvausoikeuden ulkopuolella.


Sanasto on ollut huolissaan siitä, että e-lainauskorvauksen piiriin tuotiin alkusyksystä nopealla aikataululla ja ilman kunnollista lausumiskierrosta uusi edunsaajaryhmä. Sanasto pitää lainmuutosta tältä osin epäonnistuneena ja hatarasti perusteltuna.

Kirjallisuuden tekijöiden ja äänikirjan lukijoiden työpanos on eritasoinen. Äänikirjan lukijan työpanos on tärkeä, mutta äänikirjan lukija ei osallistu sisällön tuottamiseen, eikä lukijan työpanos ole samaistettavissa kirjallisuuden tekijän työpanokseen. On kestämätöntä, että uusi korvausoikeus ulotetaan lukijoihin kirjallisuuden tekijöiden kustannuksella. Sanaston näkemyksen mukaan lainauskorvausta ei olisi tullut laajentaa koskemaan uutta edunsaajaryhmää.

Uusi korvausoikeus poikkeaa myös kirjastokäytön korvaamisen aikaisemmasta käytännöstä maksaa korvausta vain teoksen tekijöille.

Sanasto on ollut myös pettynyt siihen, että e-lainauskorvauksen ulkopuolelle ovat jääneet nk. verkkokirjahyllyt, jotka ovat suosittuja erityisesti korkeakoulukirjastoissa.

Sanaston lisäksi hallituksen esitystä ovat kritisoineet Suomen Kirjailijaliitto, Suomen tietokirjailijat, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto sekä Finlands svenska författareförening. Äänikirjojen lukijoiden oikeutta lainauskorvaukseen kannattivat Näyttelijäliitto ja Kopiosto. Aiheeseen liittyvät sivistysvaliokunnalle toimitetut lausunnot ovat luettavissa eduskunnan nettisivuilta.

Mitä eduskunnan lausumat tarkoittavat?

Sivistysvaliokunta antoi hallituksen esitystä koskevan mietintönsä yhteydessä kaksi lausumaa:

Eduskunta edellyttää, että 1) hallitus seuraa e-kirjojen ja e-äänikirjojen kirjastokäytön korvausta koskevien säännösten toimivuutta korvausoikeuden piirissä olevien eri oikeudenhaltijoiden kannalta ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin korvausoikeuden jatkokehittämiseksi 2) hallitus selvittää mahdollisuuden sisällyttää verkkokirjahyllyjen käyttäminen e-kirjojen ja e-äänikirjojen kirjastokäytön korvauksen piiriin.

Lausumat velvoittavat eduskuntaa seuraamaan lainmuutoksen vaikutuksia ja selvittämään mahdollisuutta sisällyttää verkkokirjahyllyjen käyttäminen korvauksen piiriin.

Kuinka paljon äänikirjojen lukijoille maksetaan korvausta?

Neuvottelut lainauskorvausten jakosuhteista käynnistyvät Sanaston, Kopioston ja Teoston ja äänikirjojen lukijoita edustavan tahon kanssa keväällä 2024.

Miten voin saada e-lainauskorvausta?

Sanasto maksaa e-lainauskorvaukset kirjallisuuden tekijöille lainauskorvauksen tilittämisen yhteydessä. Vuonna 2023 e-lainauskorvausta maksettiin ensimmäisen kerran yleisten kirjastojen vuoden 2022 e-lainoista. Kuten muussakin aineistossa, myös sähköisten lainojen osalta e-lainauskorvausta voi hakea kolme vuotta takautuvasti vuoden 2022 lainoista alkaen.

Sanaston asiakkaiden tulee täydentää omaa teosluetteloa myös e-kirjojen ja e-äänikirjojen osalta, jotta niistä voidaan maksaa e-lainauskorvausta. Jos teoksestasi on tehty e-kirja ja/tai e-äänikirja, sillä on oma ISBN-tunnus. Lainauskorvaukset kohdistetaan oikeille teoksille ISBN-tunnuksen avulla, joten omien teosten kaikki eri versiot tulee lisätä teosluettelolle. OmaSanastossa omaa teosluetteloa voi päivittää teosehdotusten avulla myös e-kirjojen ja e-äänikirjojen osalta.

Omakustannekirjailijoita muistutamme siitä, että ISBN-tunnus pitää hakea erikseen ISBN-keskuksesta.

E-lainauskorvausta maksetaan teosten kirjastolainaamisesta. Kaupalliset e-kirjapalvelut eivät kuulu lainauskorvauksen piiriin.

Milloin e-lainauskorvaukset maksetaan?

E-lainauskorvausta maksetaan samaan aikaan kuin muitakin lainauskorvauksia. Vuoden 2023 lainoista kertyneiden lainauskorvausten tilityspäivä on 7.10.2024.

En tiedä, onko kirjoistani julkaistu sähköistä versiota, mitä teen?

Omien teosten eri versiot ja painokset ovat tarkistettavissa Finnan kautta.

En tiedä, onko e-kirjaani tai e-äänikirjaani lainattavissa kirjastosta. Mitä teen?

Voit joka tapauksessa lisätä teostesi e-kirja- ja e-äänikirjaversion teosluettelollesi. Lainauskorvaukset kohdistetaan oikeille tekijöille ISBN-tunnisteen perusteella, joten jos e-kirjaasi tai e-äänikirjaasi ei ole kirjastosta lainattavissa, siitä ei makseta sinulle korvauksia. Teosluetteloa täydentämällä saat kuitenkin e-kirjoista ja/tai e-äänikirjoista sinulle kuuluvat korvaukset, jos sähköinen teos hankitaan kirjaston kokoelmiin ja sitä lainataan.

Mistä teoksista ei makseta e-lainauskorvausta?

Korvausta ei makseta kirjastojen nk. verkkokirjahyllypalveluista eikä saavutettavuuskirjasto Celian Pratsam-sovelluksen tai verkkosivujen striimauslainoista.

Sanaston webinaari tekijänoikeuslain muutoksista järjestetään 24.1.2024.
Lue webinaarin sisällöstä lisää tästä linkistä ja ilmoittaudu mukaan! Webinaari on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.