Vad innebär ändringen av upphovsrättslagen för litterära aktörer?

Tablettitietokone. Kuva: Eetu Ahanen.

I den här artikeln svarar vi på frågor som ändringen av upphovsrättslagen har väckt bland litterära aktörer. Upphovsrättslagen ändrades för att möjliggöra utlåningsersättningar för e-böcker, dvs. de allmänna bibliotekens och högskolebibliotekens e-böcker och e-ljudböcker.

Varför ändrades upphovsrättslagen?

Syftet med ändringen av upphovsrättslagen var att utvidga utlåningsersättningarna till e-böcker och e-ljudböcker.

Sanasto betalade ut e-utlåningsersättning för första gången i december 2023 baserat på undervisnings- och kulturministeriets särskilda beslut. Ersättningar betalades för de allmänna bibliotekens e-lån. I och med ändringen av upphovsrättslagen blir e-utlåningsersättning en del av utlåningsersättningssystemet.

Vad förändras i och med ändringen av upphovsrättslagen?

De allmänna bibliotekens och högskolebibliotekens e-böcker och e-ljudböcker omfattas nu av utlåningsersättningen.

Högskolebibliotekens allmänt tillgängliga e-böcker och e-ljudböcker i så kallade e-bokhyllor omfattas dock inte av ersättningarna.

I och med lagändringen betalas e-utlåningsersättning nu också till en ny förmånstagargrupp, nämligen personer som läser in ljudböcker.

Har jag förlorat upphovsrätten till mina verk? Har den som läser in en ljudbok upphovsrätt till mitt verk?

Du har inte förlorat upphovsrätten till dina verk. Lagändringen gäller endast e-utlåningsersättningar: efter ändringen av upphovsrättslagen betalas e-utlåningsersättning även till dem som läser in e-ljudböcker, vilket inverkar på hur e-utlåningsersättningen fördelas. Detta förändrar dock inte den upphovsrättsliga ställningen för upphovspersonen eller den som framför ett verk.

Den som läser in en ljudbok har inte fått upphovsrätt till verket tidigare och får det inte heller efter ändringen av upphovsrättslagen. Den som läser in en ljudbok har varit och kommer att vara en utövande konstnär enligt upphovsrättslagen. Således skyddas arbetsinsatsen av en inläsare av ljudböcker inte heller framöver av upphovsrätten utan av närstående rättighet.

Varför motsatte sig Sanasto lagändringen?

Det är bra att det föreskrivs om ersättning för bibliotekslån av e-böcker och e-ljudböcker i upphovsrättslagen och att även högskolebibliotek i princip omfattas av rätten till ersättning. Propositionen innehöll dock två problematiska förslag:

  1. inläsare av ljudböcker omfattas av rätten till ersättning,
  2. e-bokhyllorna omfattas inte av ersättningsskyldigheten.

Sanasto var besviken på att en ny förmånstagargrupp infördes i e-utlåningsersättningen i all hast och utan en grundlig remissrunda i början av hösten 2023. Vi anser att lagändringen på denna punkt är misslyckad och dåligt motiverad.

Arbetsinsatsen av författaren respektive inläsaren skiljer sig från varann. Inläsarens arbetsinsats är viktig, men inläsaren deltar inte i innehållsproduktionen och hens arbetsinsats kan inte jämföras med författarens. Det är ohållbart att den nya rätten till ersättning utvidgades till inläsarna på författarnas bekostnad. Sanasto anser att utlåningsersättningen inte borde ha utvidgas till en ny förmånstagargrupp.

Den nya rätten till ersättning avviker också från tidigare praxis där utlåningsersättning endast betalades till författare.

Sanasto är också besviken på att e-utlåningsersättningen inte omfattar så kallade e-bokhyllor som är populära i synnerhet på högskolebibliotek.

Utöver Sanasto kritiserades regeringspropositionen av Suomen Kirjailijaliitto, Finlands facklitterära författare, Finlands översättar- och tolkförbund samt Finlands svenska författareförening. Skådespelarförbundet och Kopiosto förespråkade inläsarnas rätt till utlåningsersättning. Remissvaren till kulturutskottet finns på riksdagens webbplats.

Vad innebär riksdagens uttalanden?

Kulturutskottet kom med två uttalanden om regeringens proposition:

Riksdagen förutsätter att 1) regeringen följer hur bestämmelserna om ersättning för användning av e-böcker och e-ljudböcker på bibliotek fungerar med tanke på de olika rättighetshavare som omfattas av rätten till ersättning och att den vid behov vidtar åtgärder för att vidareutveckla rätten till ersättning och att 2) regeringen utreder möjligheten att ersättningen för användning av e-böcker och e-ljudböcker på bibliotek i fortsättningen också ska gälla e-bokhyllor.

Uttalandena ålägger riksdagen att följa konsekvenserna av lagändringen och utreda möjligheten att införliva användningen av e-bokhyllor i ersättningen.

Hur stor är ersättningen till inläsare av ljudböcker?

Förhandlingarna om fördelningen av utlåningsersättningen mellan Sanasto, Kopiosto och Teosto samt parten som representerar inläsarna inleds våren 2024.

Hur får jag e-utlåningsersättning?

Sanasto betalar ut e-utlåningsersättningarna i samband med utbetalningen av utlåningsersättningarna. År 2023 betalades e-utlåningsersättningar ut för första gången för de allmänna bibliotekens e-lån under 2022. Såsom för annat material kan man under tre år retroaktivt ansöka om e-utlåningsersättning från och med utlåningen 2022.

Sanastos kunder bör komplettera sin verkförteckning så att den också omfattar e-böcker och e-ljudböcker för att få ersättning för dem. Om en e-bok och/eller e-ljudbok har getts ut av ditt verk har den ett separat ISBN-nummer. Eftersom utlåningsersättningarna fördelas mellan verken utifrån ISBN-numret, bör alla versioner av egna verk läggas till i verkförteckningen. I OmaSanasto kan man också lägga till e-böcker och e-ljudböcker utifrån verkförslag.

Vi vill påminna personer som ger ut böcker på eget förlag att ansöka om ISBN-nummer hos ISBN-centralen.

E-utlåningsersättning betalas för bibliotekslån. Kommersiella e-boktjänster omfattas inte av utlåningsersättningen.

När betalas e-utlåningsersättningarna ut?

E-utlåningsersättningar betalas ut samtidigt som andra utlåningsersättningar. Utlåningsersättningarna för lånen 2023 betalas ut 7.10.2024.

Vad ska jag göra om jag inte vet om elektroniska versioner har getts ut av mina böcker?

Olika versioner och upplagor av egna verk kan kontrolleras via Finna.

Jag vet inte om mina e-böcker eller e-ljudböcker kan lånas från bibliotek. Vad ska jag göra?

Du kan ändå lägga till e-böcker och e-ljudböcker i din verkförteckning. Eftersom utlåningsersättningarna fördelas mellan upphovspersonerna utifrån ISBN-numret, betalas ingen ersättning för dina e-böcker eller e-ljudböcker om de inte finns att låna på bibliotek. Genom att komplettera verkförteckningen får du dock ersättning för e-böcker och/eller e-ljudböcker om de skaffas till bibliotekets samlingar och lånas av personer.

För vilka verk betalas e-utlåningsersättning inte?

Ersättning betalas inte för bibliotekslån från e-bokhyllor eller tillgänglighetsbiblioteket Celias app Pratsam eller strömningslån från webbplatser.