Miten lainauskorvaukset kertyvät?

Tässä jutussa vastaamme yleisimpiin kysymyksiin lainauskorvausten kertymisestä ja kerromme esimerkkien kautta kuinka lainauskorvaukset määräytyvät.

Lainauskorvausta kertyy yleisten kirjastojen ja korkeakoulukirjastojen lainoista Suomessa. Korvausta maksetaan lainauskertojen perusteella, myös uusintalainoista. Sanasto saa vuosittaiset lainaustilastot kaikista Suomen kirjastoista.

Lainauskorvausta maksetaan teoksista, joilla on ISBN-tunnus. Toistaiseksi korvausta maksetaan ainoastaan fyysisinä kappaleina lainatuista teoksista. Sanasto edistää lainauskorvauksen ulottamista myös e-kirjoihin ja e-äänikirjoihin.

Ketkä saavat Sanastosta lainauskorvausta?

Lainauskorvausta maksetaan Suomessa lainatuista kirjoista, äänikirjoista, nuoteista ja äänitteistä. Sanaston kautta korvausta maksetaan kirjallisista teoksista: lainauskorvausta saavat kirjoittajat ja kääntäjät, jotka ovat tuottaneet tekijänoikeussuojan alaista tekstiä teokseen. Teoksen toimittanut henkilö saa lainauskorvausta, jos hän on myös yksi teoksen kirjoittajista. 

Kuvittajat ja muut kuvantekijät saavat lainauskorvauksensa Kopioston kautta, musiikintekijät Teostosta. Jos olet esimerkiksi kuvittanut itse kirjoittamasi teoksen, voit saada lainauskorvausta sekä Sanaston että Kopioston kautta.

Lainauskorvaukset ovat henkilökohtaisia. Ne eivät ole siirrettävissä tekijän elinaikana toiselle henkilölle tai kolmannelle osapuolelle.

Paljonko lainauskorvausta maksetaan?

Valtion vuosittainen lainauskorvausmääräraha on 14,2 miljoonaa euroa. Siitä lainauskorvaukset jyvitetään kunkin vuoden kaikille lainoille. Lainakohtainen korvaus voi siis vaihdella hieman vuosittain.

Yhdestä lainasta maksettava korvaus määräytyy teoslajin ja tekijöiden määrän mukaan. Esimerkiksi romaaneista ja tietokirjallisuudesta tekstin tekijä saa täyden korvauksen. Vuoden 2019 kirjastolainoista maksettava lainauskorvaus oli 26 senttiä per laina. Lainaksi lasketaan myös lainan uusiminen. Kääntäjän osuus lainauskorvauksesta on puolet. Vuoden 2019 lainoista maksettava lainauskorvaus oli kääntäjälle 13 senttiä per laina.

Paljonko romaanien ja tietokirjojen kirjoittajat saivat lainauskorvausta vuoden 2019 lainoista?

Jos teoksella on useita kirjoittajia, lainauskorvaus jaetaan tasan tekijöiden kesken, esimerkkinä artikkelikokoelmat. Jos teoksella on useita kääntäjiä, puolikas korvauksesta jaetaan tasan kääntäjien kesken. 

Paljon kuvaa sisältävissä kirjastoluokissa on kerroin, joka huomioi automaattisesti kuvan osuuden teoksessa. Kuvan osuuden huomioiminen ei vaadi Sanaston asiakkailta toimenpiteitä. Kuvittajien osalta lainauskorvaus maksetaan Kopioston kautta.

Paljonko kuvateosten kirjoittajat saivat lainauskorvausta vuoden 2019 lainoista?

Tekijä voi saada lainauskorvausta yhdeltä lainausvuodelta enintään 30 000 euroa. Korvauksen tilitettävä vähimmäismäärä on 10 euroa. Lainauskorvauksia voidaan tilittää takautuvasti kolmelta vuodelta. Jos kertyneet korvaukset ylittävät tilitysrajan kolmen vuoden kuluessa, suoritetaan korvaus seuraavan tilityksen yhteydessä. Uudet asiakkaat voivat Sanastoon rekisteröidyttyään saada korvauksia takautuvasti kolmelta vuodelta. Lainauskorvaukset ja muut tekijänoikeuskorvaukset ovat veronalaista ansiotuloa.

Lainauskorvaukset vanhenevat kolmen vuoden kuluttua niiden keräämisvuoden päättymisestä, jos niitä ei saada tilitettyä tekijälle, jolle ne kuuluisivat. Jakamattomat korvaukset jaetaan lisätilityksinä niille Sanaston asiakkaille, joille on kertynyt lainoja kyseiseltä vuodelta. Lue lisää täydennys- ja lisätilityksestä.

Milloin lainauskorvauksia maksetaan?

Sanasto tilittää lainauskorvauksia kirjallisuuden tekijöille kahdesti vuodessa: kesäkuussa ja joulukuussa. Kesäkuun tilityksessä maksetaan lainauskorvauksia lisä- ja täydennystilityksinä, ja joulukuussa jaetaan ensimmäisen kerran lainauskorvauksia edellisvuoden kirjastolainoista. Tilitys on Sanaston vuoden merkittävin. Tutustu tilitysaikatauluun.

Lue lisää lainauskorvauksesta.