Poikkeusaika vaikuttaa kirjallisuuden tekijöihin

Koronavirus ja sen leviämisen hillitsemiseen tähtäävät toimenpiteet vaikuttavat merkittävästi luovan työn tekijöiden työtilanteeseen ja toimeentuloon. Poikkeustilanne on johtanut mm. tapahtumien, opetustilanteiden ja esiintymisten peruuntumisiin.

Esimerkiksi pelkästään Lukukeskus tilitti viime vuonna kirjailijoille vierailutoiminnasta lähes 600 000 euroa. Myös mm. kirjoihin perustuvien teatteriesitysten ja erilaisten kansainvälisten kirjamessujen peruuntumiset vaikuttavat kirjailijoiden tuloihin. Suomen Kirjailijaliitto huomauttaa, että teatterien suljettua ovensa jäävät kirjailijalle kuuluvat lipputulot saamatta, ja kirjallisuusvientiin voi tulla merkittäviä vaikutuksia, kun kirjailijoiden itsensä tekemä markkinointi ja myynninedistämistyö jäävät tekemättä. Tämän kevään peruutuksista tuleekin seuraamaan mittavia ansionmenetyksiä.

– Monien kirjallisuuden tekijöiden tulot koostuvat merkittäviltä osin erilaisista tilaisuuksista ja esiintymisistä kertyvistä tuloista ja siksi vallitseva tilanne aiheuttaa monelle huomattavaa taloudellista huolta. Yrityksille ja laitoksille kohdennettavien tukimuotojen lisäksi on äärimmäisen tärkeää miettiä myös riittävästi ratkaisuja helpottamaan esimerkiksi toiminimen kautta itsensä työllistävien tilannetta, sanoo Sanaston toiminnanjohtaja Anne Salomaa.

Ratkaisuja luovan alan ahdinkoon

Luovan alan tekijöiden talousahdinkoon tarvitaan erilaisia tukitoimia valtiolta sekä luovaa alaa tukevilta toimijoilta. Ensimmäisiä toimenpiteitä onkin tehty nopeasti. Opetus- ja kulttuuriministeriö, säätiöt ja Taike ovat koonneet 1,5 miljoonan euron tukipaketin koronaepidemian takia ahdinkoon joutuneille taiteen ja kulttuurin ammattilaisille. Rahoitus jaetaan huhtikuun aikana apurahoina Taiteen edistämiskeskus Taiken kautta. Tuki kohdistetaan jaettavaksi ensi sijassa lyhyinä apurahoina freelance-taiteilijoille, joiden työtilanteeseen koronaepidemia on konkreettisesti vaikuttanut. Haun tarkemmat kriteerit julkistetaan myöhemmin. Apurahojen määrä tulee olemaan arviolta ainakin 500.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen kertoi kolumnissaan valtioneuvoston sivuilla (18.3.2020) myös, että opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee joustoja esimerkiksi avustuksiin. Osaa luovien alojen yrityksistä tulevat auttamaan työ- ja elinkeinoministeriössä ja valtiovarainministeriössä valmistellut toimet. Business Finlandin ja ELY-keskusten kautta järjestetään rahoitusta pahimpiin vaikeuksiin joutuneille aloille, joihin luovat alat kuuluvat. Myös verotuksen osalta ja Finnveran puolesta järjestellään toimia alan yritysten tueksi.

Uusia rahoitus- ja apuraharatkaisuja kehitetään nopeassa tahdissa. Business Finland lanseeraa kaksi uutta rahoituspalvelua pienille ja keskisuurille yrityksille sekä midcap-yrityksille lieventämään koronavirusepidemian aiheuttamia talousvaikeuksia. Rahoitusta on kohdennettu myös luoville aloille ja haku avautui torstaina 19.3.2020. Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö Jokes avaa pika-aikataululla apurahahaun freelancereille, mm. toimittajille, luoviin projekteihin.

Säätiökenttä ja monet apurahoja tarjoavat tahot huomioivat poikkeuksellisen tilanteen toiminnassaan jo myönnettyjen apurahojen osalta. Esimerkiksi Suomen Kulttuurirahasto ja Koneen Säätiö tarjoavat joustoja apurahan käyttöön. Apurahansaajien on hyvä tutustua omaa apurahaansa koskeviin tietoihin.

Sanaston tilitykset

Poikkeustilanne ei myöhäistä Sanaston tilitysaikataulua tai vaikuta lainauskorvauksiin. Seuraava tilitys koittaa 1.6., jolloin tilitetään lainauskorvauksia täydennys- ja lisätilityksinä vuosien 2015–2018 lainoista. Viime vuoden lainoista maksetaan korvaukset tuttuun tapaan vuoden päätilityksessä joulukuussa.

Lisäksi Sanasto selvittää mahdollisuutta järjestää yksi ylimääräinen tilitys huhtikuussa, jolloin jo kertyneitä korvauksia saataisiin tilitettyä asiakkaille poikkeustilanteessa normaalia nopeammin. Tässä ylimääräisessä tilityksessä tilitettäisiin mm. helmikuun tilityksen jälkeen kertyneitä tv- ja radiokäyttö- sekä julkaisukorvauksia. Lainauskorvausten tilitysaikataulu pysyy kuitenkin samana.

Tämän vuoden kirjastolainoista puolestaan maksetaan lainauskorvausta loppuvuonna 2021. Kirjastojen sulkemisella saattaa olla vaikutuksia lainamääriin. Kirjallisuuden tekijöiden lainauskorvauksiin väliaikaisella kirjastosululla ei kuitenkaan tule olemaan merkittäviä vaikutuksia.

– Valtion budjetissa lainauskorvauksille varattu kokonaismääräraha pidetään varmasti samana, vaikka tämän vuoden kokonaislainamäärä laskisi poikkeustilanteen johdosta merkittävästikin, Anne Salomaa sanoo.

Tekijöille korvaukset myös poikkeusoloissa

Poikkeuksellisessa tilanteessa kulttuurialan toimijat ovat alkaneet toteuttaa erilaisia, kekseliäitä ratkaisuja alan haasteisiin, muun muassa verkkoesiintymisten muodossa. Sanaston toiminnanjohtaja Anne Salomaa on ihmisten idearikkaudesta vaikuttunut.

– On todella hienoa, että kirjallisuuden pariin löydetään nyt yhä moninaisimmilla tavoilla. Samalla on tärkeää pitää huolta siitä, että tekijänoikeudet toteutuvat myös poikkeusoloissa ja teosten tekijät saavat kohtuullisen korvauksen teostensa erilaisista hyödyntämistavoista. Kirjallisuudesta riittää ammennettavaa tänä poikkeuksellisena aikana. Me Sanastossa neuvomme kirjallisuuden tekijöitä ja käyttäjiä parhaamme mukaan kohtuullisten ja oikeudenmukaisten ratkaisujen löytämiseksi.

Sanasto seuraa koronavirusepidemiaan liittyvää tilannetta ja tiedottaa omalta osaltaan tekijöille ajankohtaisista tukitoimista.