Sanasto selvitti kirjallisuuden tekijöiden kokemuksia lupakäytännöistä

Sanasto on selvittänyt kirjailija- ja kääntäjäasiakkaidensa kokemuksia ja toiveita kirjallisuuden lupakäytäntöihin liittyen. Asiakaskysely toteutettiin touko-kesäkuussa, ja siihen vastasi 860 henkilöä. Vastaajien joukossa oli tietokirjailijoita, kaunokirjailijoita, kääntäjiä, runoilijoita ja muita Sanastoon kuuluvia kirjallisuuden tekijöitä.

Tekijänoikeuslain mukaan tekijällä on yksinoikeus päättää teoksensa käytöstä. Siksi useimpiin kirjallisuuden käyttötilanteisiin tarvitaan lupa tekijältä tai hänen valtuuttamaltaan tekijänoikeusjärjestöltä, kuten Sanastolta. Vastaajista 38 % kertoi, että häneltä on joskus kysytty lupaa teoksen käyttämiseen. Eniten lupia kysytään runoilijoilta.

Selkeästi eniten lupia kysytään tekstin painamiseen osaksi uutta julkaisua, esimerkiksi äidinkielen oppikirjaan tai osaksi kokoelmateosta. Toiseksi eniten lupia pyydetään tekstin esittämiseen (esim. runonlausunta) ja kolmanneksi eniten tekstin julkaisemiseen verkossa. Seuraavana listalla tulivat teoksen muuttaminen teatteriesitykseksi ja teoksen esittäminen televisiossa tai radiossa. Luvan antaneista tekijöistä 42 % kertoi saaneensa rahallisen korvauksen teoksensa käytöstä.

Lupapyyntöjen ohjaaminen Sanastoon on monille helpotus

Sanasto myöntää asiakkaidensa valtuutuksella lupia yksittäisten runojen tai tekstikatkelmien julkiseen esittämiseen, radio- ja tv-käyttöön, uudelleenjulkaisuun osana uutta julkaisua sekä painattamiseen postikortteihin ja tapahtumamateriaaleihin.

Yli puolet vastanneista (66 %) oli sitä mieltä, että Sanaston myöntämät luvat sopivat hyvin erilaisiin kirjallisuuden käyttötarkoituksiin. Toisaalta vastanneiden joukosta 34 % ei osannut sanoa, sopivatko Sanaston luvat hyvin eri käyttötarkoituksiin – mistä käy ilmi, että lupa-alueet eivät ole vielä kaikille asiakkaille tuttuja. Sanaston toivottiin kehittävän käyttölupia mm. verkkokäyttöön, aikakauslehtikäyttöön sekä teattereille.

Moni tekijä kokee helpoksi sen, että voi ohjata lupapyynnöt Sanastoon, eikä korvauksista tarvitse neuvotella itse. Kyselyyn vastanneista valtaosa aikoi jatkossa ohjata ainakin osan lupapyynnöistä Sanastoon. Sanastoon kuuluminen on myös antanut monelle tekijälle varmuutta pyytää korvausta itse.

Kyselyssä korostui vastaajien toive tekijänoikeustietämyksen yleiseen parantamiseen, jotta lupakäytännöt tulisivat ihmisille paremmin tutuiksi. Vastaajista 29,3 % oli havainnut teostaan käytettävän ilman lupaa.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään Sanaston lupakäytäntöjen ja viestinnän kehittämisessä. Kiitos kaikille vastanneille!

Lue lisää

Näin haet kirjallisuuden käyttölupaa

Tutustu Sanaston lupakauppaan ja hinnastoon