Sanasto vierailulla OKM:ssä 26.1.2017

Sanasto vieraili torstaina 26.1.2017 opetus- ja kulttuuriministeriössä. Vierailun teemoiksi nousivat muun muassa lainauskorvaus ja kirjallisuuden tekijöiden toimeentulo.

Ministeri Sanni Grahn-Laasonen vastaanotti kirjailijoiden kiitokset joulukuussa vahvistuneesta päätöksestä nostaa lainauskorvausmääräraha pohjoismaiselle tasolle. Ministeri totesi, että lainauskorvaus on erityisen merkityksellinen Suomen kaltaisella pienellä kielialueella.

Sanaston puheenjohtaja Virpi Hämeen-Anttila sanoi puheessaan lainauskorvauspäätöksen olevan satavuotiaan Suomen hatunnosto suomalaiselle kirjallisuudelle. Puheessaan hän myös esitti huolensa erityisesti EU:n taholta tulevista päätöksistä, joilla on vaikutuksensa myös Suomen tekijänoikeuslainsäädäntöön. Lue Hämeen-Anttilan puhe kokonaisuudessaan tästä.

Kirjailijat JP Koskinen ja Sirpa Kähkönen huomauttivat puheenvuoroissaan, että lainauskorvaus vahvistaa tekijän toimeentuloa ja avaa samalla uusia mahdollisuuksia kirjallisen työn laajentamiselle. Kääntäjä Jaakko Kankaanpää totesi lainauskorvauksen olevan käänteentekevä muutos koko kääntäjien ammattikunnalle. Korkeakoulukirjastojen mukaan ottaminen lainauskorvauksen piiriin nousi esiin erityisesti professori Liisa Keltikangas-Järvisen puheenvuorossa, jossa hän toi esille tenttikirjoina käytettävien teosten pienet myyntimäärät suhteessa lainamääriin ja korosti lainauskorvauksen mahdollistavan omalta osaltaan oppimateriaalien laajamittaisempaa tekemistä.