Virpi Hämeen-Anttilan puhe opetus- ja kulttuuriministeriössä 26.1.2017

Arvoisa ministeri Grahn-Laasonen, arvoisat kuulijat,

Viime elokuussa me kirjallisuuden tekijät saimme hienoja uutisia. Joulukuussa lopullisesti vahvistunut lainauskorvauksen korotus pohjoismaiselle tasolle ja korvauksen laajeneminen korkeakoulukirjastoihin on saavutus, joka koskettaa suomalaista kirjallisuuden alaa hyvin perusteellisella tavalla. Moni meistä kirjailijoista otti uutisen vastaan paitsi suurella ilolla, myös liikutuksen vallassa: vihdoinkin. Haluan lausua sydämellisimmän kiitokseni kaikkien meidän kirjallisuuden tekijöiden puolesta.

Tekijänoikeudelliset kysymykset saattavat toisinaan vaikuttaa monimutkaisilta, mutta lainauskorvaus on meille kaikille täysin selkeä.

Tekijänoikeudelliset kysymykset saattavat toisinaan vaikuttaa monimutkaisilta, mutta lainauskorvaus on meille kaikille täysin selkeä. Se on korvausta siitä, että kirjoitamme ja käännämme – siis korvausta tehdystä työstä. Lainauskorvaus, kuten muutkin tekijänoikeuskorvaukset, antavat tärkeän viestin meille luovan työn tekijöille: työmme tunnustetaan ja sen merkitys ymmärretään.

Rikas suomalainen kirjallisuus ja sitä kautta myös koko luova talous saa nyt vihdoin sysäyksen, jonka myötä avautuu uusia mahdollisuuksia luovan työn toteutumiselle ja uusien työpaikkojen syntymiselle. Innolla odotamme, millaisiin suuntiin suomalainen kirjallisuus tulevina vuosina löytää tiensä. Olemme varmoja, että tämä sivistyksen, kirjallisuuden ja kulttuurin puolesta tehty työ tuottaa positiivisia tuloksia.

On arvokasta, että lainauskorvauksen rinnalla meillä on Suomessa toimiva apurahajärjestelmä. Pienellä kielialueella kirjallisuuden harkinnanvarainen tukeminen on myös ensiarvoisen tärkeää. Sen kautta vahvistetaan kirjallisuuden monimuotoisuutta ja tekijöiden toimintaedellytyksiä.

Median ja digitaalisuuden läpäisemässä kulttuurissamme lukemisen rooli nousee yhä tärkeämmäksi. Sitä täytyy vaalia ja ruokkia, ja sen merkitystä on syytä korostaa jatkossakin väsymättä. Meidän tulee huolehtia siitä, että lukutaito ei Suomessa kuihdu, vaan kehittyy yhä paremmaksi. Hyvä lukutaito on pienen kansakuntamme suuri voimavara. Kouluissa on lukemiseen satsattava ja kansallinen ylpeydenaiheemme, ilmainen ja laaja kirjastoverkosto, on säilytettävä vahvana.

Tekijänoikeuksien turvaaminen tulevaisuudessa on ensisijaisen tärkeää. Tähän liittyy erityisesti EU:n tasolta tulevat päätökset, jotka herättävät meissä kirjailijoissa myös huolia. Tekijöiden toimeentulo tulee turvata myös jatkossa, eikä tekijän yksinoikeutta luomiinsa teoksiin tule murentaa.

Lukutaidon, sivistyksen ja huippuosaamisen tukemisessa sekä kirjastot että kirjoittajat ovat avainasemassa. Nyt kun lainauskorvaus on päätetty nostaa pohjoismaiselle tasolle, meidän kirjailijoiden mahdollisuus täyttää kirjastot laadukkaalla luettavalla kasvaa merkittävästi. Ajattelemme hyvillä mielin, että päätös on satavuotiaan Suomen hatunnosto suomalaiselle kirjallisuudelle, jolla on ollut niin suuri osa itsenäisen kansakuntamme identiteetin löytämisessä ja vahvistamisessa.