Sanastoa koskeva konkurssihakemus hylättiin selvästi perusteettomana

Helsingin käräjäoikeus on hylännyt kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanastoa koskevan konkurssihakemuksen selvästi perusteettomana. Konkurssihakemuksen takana oli Universal Press OÜ -nimellä toimiva Viroon rekisteröity yhtiö, joka on omissa nimissään pyrkinyt saamaan Sanastosta lainauskorvauksia.

Käräjäoikeuden perustelujen mukaan on täysin ilmeistä, että yhtiöllä ei ollut selvää ja riidatonta saatavaa Sanastolta.

– Päätös oli ennakoitavissa, sillä Universal Pressillä ei ole ollut mitään oikeudellista perustetta konkurssihakemukselleen, joka jo nyt on tuottanut haittaa ja vahinkoa Sanastolle. Universal Press on toiminut tapauksessa poikkeuksellisen kyseenalaisella tavalla, toteaa Sanaston asianajaja Ben Rapinoja asianajotoimisto Boreniukselta.

Sanasto hallinnoi lainauskorvauksia opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymänä järjestönä kirjailijoiden ja kääntäjien osalta. Lainauskorvaukset ovat Suomessa tekijöille maksettavia henkilökohtaisia korvauksia. Oikeutta lainauskorvaukseen ei voi luovuttaa. Tämä tulee suoraan tekijänoikeuslaista.

Universal Press on ollut toistuvasti yhteydessä Sanastoon yli puolen vuoden ajan ja lähettänyt lukuisia perusteettomia maksuvaatimuksia lainauskorvauksiin liittyen. Sanasto on kiistänyt kaikki esitetyt maksuvaateet perusteettomina ja neuvonut, miten tekijät saavat lainauskorvauksensa helposti suoraan Sanastosta.

– Konkurssiasian loppuunsaattaminen on meille huojennus. Tapaus on aiheuttanut merkittävää häiriötä työllemme, toteaa Sanaston toiminnanjohtaja Anne Salomaa.

Helsingin käräjäoikeudessa käsiteltiin samaan aikaan myös saman tahon Kopiostoa vastaan tekemää konkurssihakemusta. Se hylättiin niin ikään selvästi perusteettomana.

Universal Press ja yhtiön hallituksen jäsen määrättiin korvaamaan oikeudenkäyntikulut Sanastolle

Universal Press ja yhtiötä edustava hallituksen jäsen määrättiin yhteisvastuullisesti korvaamaan Sanastolle oikeudenkäynnistä aiheutuneet kulut. Käräjäoikeus kuitenkin kohtuullisti Sanaston asianajotoimiston esittämää oikeudenkäyntikuluvaatimusta.

Oikeuden on mahdollista määrätä asianosaista (tässä tapauksessa Universal Pressiä) edustava henkilö korvaamaan oikeudenkäyntikulut yhteisvastuullisesti asianosaisen kanssa. Näin voidaan toimia esimerkiksi jos yhtiötä edustava henkilö on aiheuttanut tarpeettoman oikeudenkäynnin tai hakemus hylätään selvästi perusteettomana, kuten nyt tapahtui.

Konkurssiasian jälkeen Sanasto odottaa vielä oikeuden päätöksiä Universal Pressin tekemiin neljään velkomushaasteeseen liittyen.

– On todella ikävää, että Sanasto on joutunut tällaisen toiminnan kohteeksi. Haluaisimme vain keskittyä työhömme kirjallisuuden tekijöiden hyväksi ja hoitaa sen mahdollisimman hyvin. Toivomme, että kaikki Sanastoa vastaan nostetut asiat ratkaistaisiin mahdollisimman pian, Salomaa sanoo.

Lue lisää aiheesta:

Sanastolle on esitetty perusteettomia maksuvaatimuksia ja oikeuskanteita
Sanastoon yhteydenottoja lainauskorvauksen luovuttamiseen liittyvistä valtakirjoista

Tietoa lainauskorvauksesta

Lainauskorvaus on tekijänoikeuskorvaus, jota maksetaan teosten tekijöille kirjastolainaamisesta. Sanasto hallinnoi lainauskorvauksia opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymänä järjestönä kirjailijoiden ja kääntäjien osalta. Kuvittajat ja muut kuvantekijät saavat lainauskorvauksensa Kopioston kautta, musiikintekijät Teostosta. Korvaus rahoitetaan valtion budjetista. Lue lisää

Kirjailijat ja kääntäjät saavat heille kuuluvat lainauskorvaukset helposti rekisteröitymällä Sanaston verkkopalveluun.