Sanaston asiakaskysely 2017

Sanaston vuotuinen asiakaskysely toteutettiin joulukuussa 2017 ja tammikuussa 2018, ja siihen vastasi yhteensä 1878 tekijää. Kyselyssä selvisi, että peräti 91 % vastaajista on tyytyväisiä Sanaston toimintaan sekä pitää Sanastoa hyödyllisenä ja tarpeellisena organisaationa.

Saimme kyselyssä myös paljon toiveita ja ideoita Sanaston toiminnan kehittämiseksi. Moni kyselyyn vastannut toivoi mm. yksityiskohtaisempaa erittelyä maksetuista korvauksista sekä mahdollisuutta tarkistaa tilitysten tiedot verkkopalvelusta. Sanasto tuleekin tarjoamaan asiakkailleen tulevaisuudessa oma.sanasto.fi-verkkopalvelussa entistä kattavammin tietoa tilityksistä, teosten käytöstä ja lainamääristä.

Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!