Sanaston helmikuun tilitys lukuina

Sanasto tilitti helmikuussa kirjallisuuden tekijänoikeuskorvauksia 57 590,27 euroa yhteensä 310:lle kirjallisuuden tekijälle ja edesmenneen tekijän oikeudenomistajalle. Eniten tilitettiin kirjallisuuden radio- ja tv-käyttökorvauksia.

Maksetut korvaukset

Radio- ja tv-käyttökorvaukset vuosilta 2016–2021 yhteensä 26 634,41 €
Esitys-, julkaisu- ja näyttelykorvaukset vuosilta 2016–2021 22 109,17  €
Celia-oppikirjakorvaukset vuosilta 2016–2017 13,32 €
Kirjasto-, arkisto- ja museokorvaukset (KAM) vuodelta 2020 8 833,37 €

Kirjastojen poikkeusajan verkkokäyttökorvauksia tilitettiin tekijöille nyt ensimmäistä kertaa (lukeutuvat KAM-korvausten alle). Vuoden 2020 helmikuun tilityksessä KAM-korvauksia tilitettiin 276 euroa.

Lisäksi julkaisukorvauksia oli kertynyt loppuvuoden 2020 aikana huomattavan paljon, minkä vuoksi tilitettävä korvaussumma on tavanomaista suurempi.

Maksusuoritukset näkyvät tileillä 22.2.2021. Kaikille korvauksia saaneille on lähetetty tilityslaskelma, joka sisältää tiedot henkilökohtaisista korvauksista.

Sanasto tilittää korvauksia seuraavan kerran 7.6.2021. Silloin maksetaan mm. lisätilityksiä lainauskorvauksista. Viimeinen päivä omien tietojen muuttamiselle ennen tilitystä on 30.4.2021.

Sanaston vuoden 2021 suurin tilitys koittaa joulukuussa, jolloin maksetaan ensimmäisen kerran lainauskorvauksia vuoden 2020 kirjastolainoista. Tilityspäivä on tiistai 7.12.2021.

Tutustu koko vuoden tilitysaikatauluun sekä korvauslajeihin.