Sanaston joulukuun 2017 tilitys lukuina

Sanasto tilitti joulukuun 2017 tilityksessä tekijänoikeuskorvauksia 7 211 kirjallisuuden tekijälle yhteensä 7 979 386,48 € euroa. Maksut näkyvät tileillä tiistaina 5.12.2017.

 • Valtaosa maksetuista korvauksista oli lainauskorvauksia, joita tilitettiin joulukuussa yhteensä 7,9 miljoonaa euroa. Lisätietoa kaikista tilittämistämme korvauksista löydät täältä.
 • Asiakkaistamme 82 % sai Sanastolta tilityksiä joulukuun tilityksessä.
 • Lainauskorvaus maksetaan edellisen vuoden lainojen perusteella. Nyt korvauksia maksettiin siis vuoden 2016 lainojen perusteella. Lisäksi korvauksia maksettiin takautuvasti kolmelta aiemmalta vuodelta.
 • Vuoden 2016 lainoista maksettujen lainauskorvausten keskiarvo oli 1079 € ja mediaani 220,10 €.
 • Lainauskorvauksesta 5,4 % maksettiin edesmenneiden tekijöiden oikeudenomistajille.
 • Lainauskorvaus, kuten muutkin tekijänoikeuskorvaukset, ovat saajalleen veronalaista tuloa. Joulukuun 2017 tilityksessä Sanaston asiakkaat maksoivat ennakonpidätyksiä 2,48 miljoonaa euroa.
 • Tekijänoikeusjärjestöt ovat keräämistään korvauksista arvonlisävelvollisia (10 %). Lainauskorvausmääräraha vuonna 2017 on 15,6 milj. € (sis.alv.), jolloin määrärahan nettomääräinen summa on 14,2 milj. €.

 

Lainauskorvaus nousi

Tilityksessä maksettiin ensimmäistä kertaa lainauskorvausta pohjoismaisen tason mukaan. Korvausta maksettiin ensimmäistä kertaa myös korkeakoulukirjastojen lainoista. Lainauskorvausmääräraha on vuonna 2017 kokonaisuudessaan 14,2 miljoonaa euroa. Siitä Sanaston kautta tekstintekijöille tilitettäväksi tulee noin 80 prosenttia.

Koko määrärahaa ei tilitetä heti, vaan osa summasta siirretään odottamaan myöhemmin mukaan liittyviä tekijöitä. Vanhenemisajan täytyttyä määrärahasta jäljellä oleva osuus tilitetään kaikille kyseiseltä vuodelta korvaukseen oikeutetuille lisätilityksinä.

 Yhdestä lainasta maksettava korvaus vaihtelee teoslajin ja tekijöiden määrän mukaan.

 • Esimerkiksi aikuisten romaaneista ja tietokirjallisuudesta tekstintekijä saa täyden korvauksen = 25 senttiä/laina.
 • Mikäli teoksella on useita kirjoittajia, lainauskorvaus jaetaan tasan tekijöiden kesken.
 • Kääntäjä saa 50 % teoskohtaisesta korvauksesta = 12,5 senttiä/laina
 • Mikäli teoksella on useita kääntäjä, käännöksen korvausosuus jaetaan tasan kääntäjien kesken.
 • Paljon kuvia sisältävien teosten osalta teoskohtainen korvaus on pienempi, sillä kuvantekijät saavat lainauskorvausta Kopiostosta.
 • Satukirjan kirjoittaja saa 73 % täydestä korvauksesta = 18,3 senttiä/laina
 • Kuvakirjan kirjoittaja saa 41 % täydestä korvauksesta = 10,3 senttiä/laina
 • Sarjakuvateoksen kirjoittaja saa 37,7 % täydestä korvauksesta = 9,4 senttiä/laina

 

Kuinka paljon korvausta?

Jos olet kirjoittanut romaanin yksin, saat korvausta seuraavasti:

100 lainaa = 25 euroa
1 000 lainaa = 250 euroa
5 000 lainaa = 1 25
0 euroa 
 10 000 lainaa = 2 500 euroa 
50 000 lainaa = 12 500 euroa 

Jos olet kääntänyt romaanin yksin, saat korvausta seuraavasti:

100 lainaa = 12,5 euroa
1 000 lainaa = 125 euroa
5 000 lainaa =  625 euroa
10 000 lainaa = 1 250 euroa

50 000 lainaa = 6 250 euroa

Maksetut lainauskorvaukset joulukuun 2017 tilityksessä

Eri vuosien lainauskorvausmäärärahaa tilitetään takautuvasti tekijöille, jotka ovat liittyneet Sanaston asiakkaiksi vasta nyt, tai teoksista, jotka tekijät ovat vasta nyt päivittäneet teosluettelolleen, jonka perusteella korvauksia maksetaan. He saavat takautuvasti lainauskorvauksia kolmelta aiemmalta vuodelta.

Tilityksessä maksettiin lainauskorvausta eri vuosien määrärahasta seuraavasti:

2017    lainauskorvausmäärärahaa    7 705 104,21 (25,0 snt/laina)
2016    lainauskorvausmäärärahaa    84 721,08 € (16,0 snt/laina)
2015    lainauskorvausmäärärahaa    75 725,53 € (16,0 snt/laina)
2014    lainauskorvausmäärärahaa    30 039,28 € (6,5 snt/laina)

Yhteensä  7 895 590,10 €

Vuonna 2017 voimaan tulleen yhteishallinnointilain vuoksi korvausten vanhenemisaika pidentyy hieman aiemmasta. Joulukuun tilityksessä ei tästä syystä vanhentunut lainkaan lainauskorvauksia, eikä tilityksessä maksettu lisätilityksiä vanhenevilta korvausvuosilta. Kun korvaukset vanhenevat, tullaan lisätilitykset suorittamaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Muut korvaukset

Lainauskorvauksen lisäksi tilitimme joulukuussa muita tekijänoikeuskorvauksia:

 • Radio- ja tv-käyttökorvaukset 31 682,82 €
 • Celia-omakirjalainat  20 006,66 €                       
 • Kirjasto-, arkisto- ja museokorvaus 19 179,24 €
 • Esitys- ja julkaisukorvaukset 11 573,83 €
 • Celia-oppikirjakorvaukset  1 353,83 €

Kirjasto-, arkisto- ja museokorvausta maksettiin tilityksessä ensimmäistä kertaa. Korvauslaji kattaa mm. Kansalliskirjaston digitointiluvat, joiden avulla esimerkiksi Suomi 100-vuoden Kirjojen Suomi -hankkeessa tarjottiin yleisölle juhlavuoden kirjakattaus verkossa.

Hallinnointikulut

Sanaston keräämistä korvauksista pidätetään kulupidätys, jonka suuruudesta päättää vuosittain Sanaston hallitus. Pidätetyt varat käytetään täysimääräisesti Sanaston toiminnan kulujen kattamiseen. Sanaston kulupidätysprosentti on Suomen tekijänoikeusjärjestöjen alhaisin.

Vuonna 2017 Sanaston kulupidätys on lainauskorvauksen osalta 7,26 % ja muiden tekijänoikeuskorvausten osalta 8 %. Lainauskorvauksen muita korvauksia pienempi kulupidätys perustuu siihen, että korvauslaji muodostaa suurimman osan Sanaston keräämistä korvauksista.