Sanaston joulukuun tilitys 2018 lukuina

Euron kuvake

Sanasto tilitti joulukuun 2018 tilityksessä tekijänoikeuskorvauksia
8 469:lle kirjallisuuden tekijälle yhteensä 8 342 453,33 € euroa. Maksut näkyvät tileillä keskiviikkona 5.12.2018.

 • Valtaosa maksetuista korvauksista oli lainauskorvausta, joita tilitettiin joulukuussa yhteensä 8,19 miljoonaa euroa. Lisätietoa kaikista tilittämistämme korvauksista löydät täältä.
 • Asiakkaistamme 82,75 % sai Sanastolta tilityksiä joulukuun tilityksessä.
 • Lainauskorvaus maksetaan edellisen vuoden lainojen perusteella. Nyt korvauksia maksettiin siis vuoden 2017 lainojen perusteella. Vuoden 2017 lainoista maksettiin korvausta yhteensä 7,9 miljoonaa euroa. Lisäksi korvauksia maksettiin takautuvasti kolmelta aiemmalta vuodelta.
 • Vuoden 2017 lainoista maksettujen lainauskorvausten keskiarvo oli 944,7 € ja mediaani 204,3 €.
 • Lainauskorvauksesta 5,38 % maksettiin edesmenneiden tekijöiden oikeudenomistajille.
 • Lainauskorvaus, kuten muutkin tekijänoikeuskorvaukset, ovat saajalleen veronalaista tuloa. Joulukuun 2018 tilityksessä Sanaston asiakkaat maksoivat ennakonpidätyksiä 2,36 miljoonaa euroa.
 • Valtion budjetista tuleva vuoden 2018 lainauskorvausmääräraha on 14,2 miljoonaa euroa (netto). Siitä Sanaston kautta tekstintekijöille tilitettäväksi tulee hieman yli 80 prosenttia. Koko määrärahaa ei tilitetä heti, vaan osa summasta siirretään odottamaan myöhemmin mukaan liittyviä tekijöitä.

Lainauskorvaus on kirjastolainoista maksettavaa tekijänoikeuskorvausta

Lainauskorvaus on tekijänoikeuskorvaus, jota maksetaan teosten kirjastolainaamisesta. Se on korvaus teosten ilmaisesta käyttämisestä ja siitä tekijälle aiheutuvasta tulonmenetyksestä. Lainauskorvausta maksetaan teoksista, joilla on ISBN-tunnus ja jotka ovat fyysisinä teoskappaleina lainattavissa yleisissä kirjastoissa tai korkeakoulukirjastoissa Suomessa. Korvaus jaetaan tekijöille kirjastojen tilastoimien lainamäärien mukaan. Tekijä voi saada korvausta yhdeltä lainausvuodelta enintään 30 000 euroa. 


Taulukko lainauskorvausten jakautumisesta joulukuussa 2018 Taulukko lainauskorvausten jakautumisesta 2018

 

Yhdestä lainasta maksettava korvaus vaihtelee teoslajin ja tekijöiden määrän mukaan.

 • Esimerkiksi romaaneista ja tietokirjallisuudesta tekstintekijä saa täyden korvauksen = 25 senttiä/laina.
 • Mikäli teoksella on useita kirjoittajia, lainauskorvaus jaetaan tasan tekijöiden kesken.
 • Kääntäjä saa 50 % teoskohtaisesta korvauksesta = 12,5 senttiä/laina
 • Mikäli teoksella on useita kääntäjiä, puolikas korvauksesta jaetaan tasan kääntäjien kesken.
 • Paljon kuvia sisältävien teosten osalta teoskohtainen korvaus on pienempi, sillä kuvantekijät saavat lainauskorvausta Kopiostosta.
 • Satukirjan kirjoittaja saa 73 % täydestä korvauksesta = 18,3 senttiä/laina
 • Kuvakirjan kirjoittaja saa 41 % täydestä korvauksesta = 10,3 senttiä/laina
 • Sarjakuvateoksen kirjoittaja saa 37,7 % täydestä korvauksesta = 9,4 senttiä/laina

Kuinka paljon korvausta?

Jos on kirjoittanut esimerkiksi romaanin tai tietokirjan yksin, saa korvausta seuraavasti:

100 lainaa = 25 euroa
1 000 lainaa = 250 euroa
5 000 lainaa = 1 25
0 euroa 
 10 000 lainaa = 2 500 euroa 
50 000 lainaa = 12 500 euroa 

Jos on kääntänyt esimerkiksi romaanin tai tietokirjan yksin, saa korvausta seuraavasti:

100 lainaa = 12,5 euroa
1 000 lainaa = 125 euroa
5 000 lainaa =  625 euroa
10 000 lainaa = 1 250 euroa

50 000 lainaa = 6 250 euroa

Maksetut lainauskorvaukset joulukuun 2018 tilityksessä

Eri vuosien lainauskorvausmäärärahaa tilitetään takautuvasti tekijöille, jotka ovat liittyneet Sanaston asiakkaiksi vasta nyt, tai teoksista, jotka tekijät ovat vasta nyt päivittäneet teosluettelolleen, jonka perusteella korvauksia maksetaan. He saavat takautuvasti lainauskorvauksia kolmelta aiemmalta vuodelta.

Tilityksessä maksettiin lainauskorvausta eri vuosien määrärahasta seuraavasti:

2018 lainauskorvausmäärärahaa 7 931 975,71 € (25,0 snt/laina)
2017 lainauskorvausmäärärahaa 145 435,38 € (25,0 snt/laina)
2016 lainauskorvausmäärärahaa 56 122,75  (16,0 snt/laina)
2015 lainauskorvausmäärärahaa 53 671,91  (16,0 snt/laina)

Yhteensä 8 187 205,75

Lainauskorvaukset vanhenevat kolmen vuoden kuluttua niiden keräämisvuoden päättymisestä, mikäli niitä ei saada tilitettyä tekijälle, jolle ne kuuluisivat. Jakamattomat korvaukset jaetaan lisätilityksinä niille Sanaston asiakkaille, joilla on lainoja kyseiseltä vuodelta. Lisätilitykset Sanasto maksaa vuoden toisessa tilityksessä.

Muut korvaukset

Lainauskorvauksen lisäksi tilitimme joulukuussa muita tekijänoikeuskorvauksia:

Radio- ja tv-arkistokorvaukset 113 990,60 €
Radio- ja tv-käyttökorvaukset 25 894,12 €
Esitys- ja julkaisukorvaukset 8 756,4 €
Celia-omakirjalainat 5 629,15 €
Celia-oppikirjakorvaukset 563,31 €
Kirjasto-, arkisto- ja museokorvaus 414 €

Radio- ja tv-arkistokorvauksia maksettiin tilityksessä ensimmäistä kertaa. Korvauslaji kattaa Yleisradion arkistomateriaalin lähettämisen Ylen verkkopalvelussa. Arkistokorvaus koskee yli viisi vuotta sitten ensilähetyksensä saaneita Ylen omia ohjelmatuotantoja, joissa on käytetty kirjallisuutta. Esimerkiksi kirjasta tehdyn kuunnelman lähettämisestä maksetaan Sanaston kautta arkistokorvauksia kirjailijalle/ kääntäjälle.

Hallinnointikulut

Sanaston keräämistä korvauksista pidätetään kulupidätys, jonka suuruudesta päättää vuosittain Sanaston hallitus. Pidätetyt varat käytetään täysimääräisesti Sanaston toiminnan kulujen kattamiseen. Sanaston kulupidätysprosentti on Suomen tekijänoikeusjärjestöjen alhaisin.

Vuonna 2018 Sanaston kulupidätys on lainauskorvauksen osalta 8,6 % ja muiden tekijänoikeuskorvausten osalta 9 %. Lainauskorvauksen muita korvauksia pienempi kulupidätys perustuu siihen, että korvauslaji muodostaa suurimman osan Sanaston keräämistä korvauksista.