Sanaston kampanja vaatii lainauskorvauksia asianmukaiselle tasolle

Kirja elää -kampanjan tavoitteena on korottaa Suomen lainauskorvausmäärärahaa ja saada opetus- ja tutkimuskirjastot korvauksen piiriin.

Sanasto on lanseerannut Kirja elää -kampanjan, jonka tavoitteena on saada Suomen lainauskorvausmääräraha korotettua pohjoismaisesti vertailukelpoiselle tasolle. Kampanjaa on tukemassa runsas joukko kirjallisuuden tekijöitä, tekijänoikeusjärjestöjä ja muita luovan alan järjestöjä  sekä Suomen kirjastoseura. Tavoitteena on saada lainauskorvauksiin varattu määräraha korotettua pohjoismaiselle tasolle.

”Suomi on lainauskorvauksissa todella paljon muita Pohjoismaita jäljessä”, toteaa Sanaston toiminnanjohtaja Anne Salomaa. ”Meillä lainauskorvauksia on maksettu vasta vuodesta 2007, kun muualla korvauksia on maksettu jo vuosikymmeniä.” Suomen lainauskorvausmäärärahan suuruus on vain viidesosa Pohjoismaiden keskiarvosta, vaikka kirjastojen käyttöaste on Suomessa kaikkein korkein.

”Lainauskorvaus kohtelee tekijöitä tasavertaisesti, koska se perustuu lainauskertoihin”, kertoo kampanjassa mukana oleva kirjailija Anja Snellman. ”Kukaan ei korvauksella rikastu, mutta sillä on tekijöille tärkeä periaatteellinen merkitys”, Snellman toteaa. Lainauskorvaus ei ole harkinnanvarainen tukimuoto, vaan tekijänoikeudellinen korvaus teosten lainaamisesta. Korvaus on saajalleen veronalaista tuloa.

Kampanjan toinen tavoite on, että korvausta tulee kertyä myös opetus- ja tutkimuskirjastoista tapahtuvasta lainaamisesta. Jo viime lainsäädäntövaiheessa vuonna 2006 eduskunta painotti, että opetus- ja tutkimuskirjastot pitää tuoda pikaisesti järjestelmän piiriin määrärahan nostamisen myötä. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut, vaikka mitään oikeudellista perustetta niiden ulkopuolelle jättämiselle ei ole. Käytäntö asettaa kirjallisuuden lajit keskenään eriarvoiseen asemaan.

”Hallitusohjelmassa todetaan, että kulttuurilla on keskeinen asema yhteiskuntaa rakennettaessa. Toivomme, että tämä arvostus näkyisi paitsi sanoina, myös tekoina”, Anne Salomaa sanoo. ”Tosiasia on, että lainauskorvaus olisi tullut ottaa Suomessa käyttöön jo ajat sitten. Nyt on korkea aika pysäyttää tulonmenetys, jota tekijöille on aiheutunut kuluneina vuosikymmeninä huomattavasti.”

Lisätietoja:

Anne Salomaa, toiminnanjohtaja, Sanasto ry, +358 50 366 6110
Anna Storm, tiedottaja, Sanasto ry, +358 50 557 6419
[email protected]

Kampanjasivut:  www.kirjaelää.fi