Sanaston, Kopioston ja Medialiiton yhteislausunto koskien hallituksen esitystä tekijänoikeuslain muuttamisesta

Sanasto ry, Kopiosto ry ja Medialiitto olivat 12.9.2018 kuultavana sivistysvaliokunnassa tekijänoikeuslain muuttamisesta. Järjestöt katsoivat tarpeelliseksi toimittaa valiokunnalle vielä lisätietoa tietyistä kuulemistilaisuudessa esitetyistä kysymyksistä sekä yhteisellä lausunnollaan korostaa sitä, että kaikki oikeudenhaltijaryhmät ovat yksimielisiä näkemyksistään esitetyn lakimuutoksen korjaustarpeista.

Lukemisestedirektiivin toimeenpanossa on säilytettävä tasapaino yhtäältä näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten tarpeiden ja oikeuksien sekä toisaalta oikeudenhaltijoiden oikeutettujen etujen ja oikeuksien välillä. Nämä eivät ole toistensa kanssa vastakkaisia oikeuksia vaan ne voidaan helposti toteuttaa samanaikaisesti. Tämä edellyttää kuitenkin useita muutoksia nyt ehdotettuun lainsäädäntöön ja valtion kustannusvastuuta näkövammaisille ja lukemisesteisille tuotettavien julkisten palveluiden kuluista.

Järjestöjen yhteislausunnon pääviestit:

  • Korvausoikeus äänikirjoista tulee päivittää koskemaan kaikkia valtuutetuille yhteisöille sallittuja käyttötarkoituksia. Korvaus pitää maksaa valtion varoista.
  • Valtuutettujen yhteisöjen velvoitteiden tulee koskea kaikkia valtuutettuja yhteisöjä, ei ainoastaan niitä, jotka harjoittavat saavutettavien teosten vaihtoa.
  • Valtuutettujen yhteisöjen toiminnan ja niille laissa asetettujen velvoitteiden valvonta tulee toteuttaa viranomaisen, esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön, toimesta.
  • Eri oikeudenhaltijaryhmät ovat yksimielisiä näkemyksissään ehdotetun lainsäädännön ongelmakohdista ja korjaustarpeista.

 

Lue lausunto kokonaisuudessaan