Sanaston lausunto hallituksen esityksestä laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista

Sanasto on antanut lausunnon eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista. Sanasto oli myös kuultavana asiasta valiokunnan kokouksessa keskiviikkona 28.9.2016.

Kannatamme lakia tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista ja pidämme hallituksen esitysluonnosta pääosin onnistuneena. Lakiehdotus selventää yhteishallinnoinnin käytäntöjä, luo lisää läpinäkyvyyttä alalle ja sääntelee tekijänoikeusjärjestöjen suhdetta oikeudenhaltijoihin. Lisäksi lailla vahvistetaan tekijän itsemääräämisoikeutta teokseensa, mikä on kuulunut Sanaston peruslähtökohtiin tekijöiden järjestönä sen perustamisesta asti.

Suomalaisten tekijänoikeusjärjestöjen toiminta vastaa jo hyvin pitkälle uuden lain vaatimuksia, mutta edellyttää järjestöiltä myös toimenpiteitä. Järjestöjen resurssit ovat usein rajalliset, joten on tärkeää, että varataan riittävästi aikaa toiminnan tarkentamiselle ja muuttamiselle uusia vaatimuksia vastaaviksi.

Sanaston lausunto hallituksen esityksestä laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista