Sanaston lausunto koskien selvitystä lainsäädännön muutostarpeista rinnakkaistallentamisen edistämiseksi

Sanasto on antanut lausunnon  opetus- ja kulttuuriministeriölle koskien esitystä lainsäädännön muuttamistarpeista rinnakkaistallentamisen edistämiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaama selvitys käsitteli sitä, miten voitaisiin edistää tieteellisten julkaisujen rinnakkaistallentamista julkisiin arkistoihin, parantaa julkaisujen saatavuutta ja hyödynnettävyyttä sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Voit lukea selvityksen täällä.

Sanasto ei kannata rinnakkaistallentamisen edistämistä selvityksessä esitetyllä tekijänoikeuslain ja -asetuksen muuttamisella. Painotamme lausunnossamme, että ratkaisuehdotuksessa ei ole riittävällä tavalla arvioitu valitun mallin vaikutuksia tekijöihin ja tieteellisen kustannustoiminnan edellytyksiin. Lisäksi ehdotuksen käsitemäärittely jättää liikaa tulkinnanvaraisuutta lain soveltamiseen. Tieteellisten julkaisujen saatavuuden parantaminen yhteiskunnassa on mielestämme sinänsä kannatettava asia, mutta sitä ei tule toteuttaa tekijän oikeuksia rajoittavalla tavalla.
Voit lukea Sanaston lausunnon kokonaisuudessaan täällä.