Sanaston lausunto kustantajien lähioikeudesta

Sanasto on antanut lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle Euroopan komission kyselystä kustantajien roolista tekijänoikeuden arvoketjussa sekä ns. panorama-poikkeuksesta.

Mielestämme kustantajan lähioikeus merkitsisi selvää heikennystä tekijän yksinoikeuteen määrätä teoksensa käytöstä ja rajoittaisi tekijän sopimusvapautta. Laajassa muodossa lähioikeus merkitsisi kirjallisuuden jälkikäyttöoikeuksien ja -korvauksien pakkolunastusta tekijältä kustantajalle. Kustannussopimuksella kustantaja saa ne oikeudet, joita se liiketoiminnassaan tarvitsee. Nämä oikeudet tulee jatkossakin määrittää kustannussopimuksissa, ei lain tasolla.

Lähioikeus suosisi vahvempaa sopimusosapuolta, eli kustantajaa, tekijöiden aseman heikentyessä entisestään. Lähioikeus hyödyttäisi isoja kustantajia pienten toimijoiden kustannuksella ja haittaisi kilpailua. Myös kansainväliset kokemukset osoittavat, ettei kustantajien lähioikeus ole ollut tehokas keino puuttua oikeudenloukkauksiin. Lähioikeus aiheuttaisi kustannusalalla oikeudellista epävarmuutta ja sekavuutta.

Lue lausunto kokonaisuudessaan