Sanaston lausunto valtioneuvoston kirjelmästä koskien komission ehdotusta direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

Sanasto on tänään 14.2.2017 ollut sivistysvaliokunnan kuultavana valtioneuvoston kirjelmästä (U 63/2016 vp) koskien komission ehdotusta direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla. Annoimme asiasta valiokunnalle myös asiantuntijalausunnon. Lue lausuntomme kokonaisuudessaan tästä.