Mitä palveluja Sanasto tarjoaa?

Kirjapino, jonka päällä pyöreä rasia. Etualalla viherkasvi.

Sanasto on kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö, joka palvelee kirjallisuuden tekijöitä ja käyttäjiä. Haluamme mahdollistaa kirjallisuuden tekijöiden luovaa työtä ja tarjota käyttäjille toimivia lupia kirjallisuuden helppoon käyttöön.

Sanasto toimii kirjallisuuden jälkikäytön alueella

Jälkikäyttö tarkoittaa sellaista kirjallisuuden käyttöä, joka tapahtuu kirjan julkaisemisen jälkeen, eikä liity kirjan ensisijaiseen markkinointiin tai kustantamiseen. Sanaston toiminta keskittyy jälkikäytön alueelle.

Teosten kustantaminen, myynti ja ensisijainen markkinointi kuuluvat niin sanotun primäärimarkkinan alueelle. Sanaston jäsenjärjestöt tarjoavat jäsenilleen neuvontaa primäärikäytön osalta.

Kaavio, jossa havainnollistetaan kirjan primäärimarkkinaa ja teoksen jälkikäyttöä.

Mitä palveluja Sanasto tarjoaa kirjailijoille ja kääntäjille?

 • Tekijänoikeuskorvaukset. Keräämme ja tilitämme tekijänoikeuskorvauksia tekstintekijöille kirjallisuuden jälkikäytöstä, kuten lainauskorvauksia kirjastolainaamisesta.
 • Neuvonta. Tarjoamme oikeudellista neuvontaa tekijänoikeuskysymyksissä.
 • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Puolustamme tekijöitä ja heidän oikeuksiaan kirja-alan murroksen keskellä. 
 • Käyttöluvat. Myönnämme käyttölupia kirjallisuuden käyttöön erilaisissa tilanteissa, kuten tekstin ääneen lukemiseen yleisölle tai runon painamiseen osana uutta oppikirjaa. Kirjallisuuden tekijät voivat ohjata lupapyynnöt Sanaston hoidettavaksi niillä lupa-alueilla, joilla Sanasto toimii.

Voit liittyä asiakkaaksi Oma Sanasto -palvelussa. Sanaston asiakkuus on maksuton.

Mitä palveluja Sanasto tarjoaa kirjallisuuden käyttäjille?

 • Myönnämme lupia kirjallisuuden käyttöön. Myönnämme käyttölupia kirjallisuuden käyttöön erilaisissa tilanteissa, kuten tekstin ääneen lukemiseen yleisölle tai runon painamiseen äidinkielen oppikirjaan. Hanki lupa Sanaston lupakaupasta
 • Neuvonta. Tarjoamme oikeudellista neuvontaa tekijänoikeuskysymyksissä.

Palvelemme laajalti, mutta toimintaamme eivät kuulu

 • Kustannussopimuksiin ja teosten kustantamiseen liittyvät asiat
  Sanaston jäsenjärjestöt tarjoavat kustannussopimusneuvontaa kirjallisuuden tekijöille.
 • ISBN-tunnuksen hankinta teokselle
  Kansalliskirjaston alainen ISBN-keskus vastaa ISBN-tunnusten myöntämisestä teoksille.
 • Käännösoikeuksien myöntäminen
  Tekijä, tai joissain tapauksissa myös kustantaja tai kirjallisuusagentti, voi päättää käännösoikeuksien myöntämisestä. Sanaston jäsenjärjestöt tarjoavat neuvontaa sopimusneuvontaa myös käännösoikeusasioissa.
 • Apurahat
  Muun muassa Sanaston jäsenjärjestöt sekä monet säätiöt jakavat apurahoja taiteelliseen työskentelyyn kirjallisuuden tekijöille. Apurahahakuja on käynnissä useita kertoja vuodessa. Rahoitushakujen tietoja voi etsiä esimerkiksi Tiedejatutkimus.fi-sivustolta
 • Luvan myöntäminen teosten muuttamiseen toiseen taiteenlajiin
  Sanasto ei myönnä lupia teosten muuttamiseen toiseen taiteenlajiin, kuten tekstin säveltämiseen tai dramatisointiin, vaan käytöstä on sovittava suoraan tekijän kanssa. Suosittelemme, että teoksen muuttamisesta koskevasta käyttöoikeudesta tehdään aina kirjallinen sopimus, jossa sovitaan myös korvauksesta. Lue lisää teosten muuntelusta.