Sanaston tilitysperiaatteet uudistuvat

Sanaston tilitysperiaatteet uudistuvat 1.6.2023 alkaen. Tilitysperiaatteissa linjataan käytännöt, joiden mukaan Sanasto suorittaa tekijänoikeuskorvausten tilitykset kirjallisuuden tekijöille.

Mikä muuttuu?

Keskeisin muutos on tehty lainauskorvauksen niin sanottuun ylätilitysrajaan. Se on tilitysperiaatteissa määritelty enimmäissumma, jonka yksittäinen tekijä voi saada lainauskorvausta yhdeltä lainausvuodelta.

Ylätilitysrajaan tehtiin maltillinen indeksikorotus: enimmäismäärä on jatkossa 32 000 € fyysisten lainojen osalta. Aiemmin ylätilitysraja oli 30 000 € vuodessa. Ylätilitysraja on otettu käyttöön vuonna 2014, eikä sitä ole korotettu kertaakaan käyttöönoton jälkeen.

Tänä vuonna maksetaan ensimmäisen kerran lainauskorvausta myös yleisten kirjastojen e-lainoista. E-lainoille asetettiin oma tilitysrajansa, koska se maksetaan erillisestä valtion määrärahasta. E-lainoista voi saada korvausta enimmillään 15 000 € per lainausvuosi.

Käytännön esimerkki: Aiemmin tekijän oli mahdollista saada enimmillään 30 000 € lainauskorvausta yhden vuoden kirjastolainoista. Jatkossa tekijä voi saada enimmillään 32 000 € korvausta fyysisistä lainoista yhdeltä lainausvuodelta. Lisäksi hän voi saada enimmillään 15 000 € lainauskorvausta e-kirjoista.

Lainauskorvauksen ylätilitysraja koskee vain pientä osaa tekijöistä

Vain murto-osalle tekijöistä kertyy lainauskorvausta niin paljon, että enimmäiskorvausmäärä tulee täyteen. Vuoden 2021 kirjastolainoista 28 kirjallisuuden tekijää sai lainauskorvausta 30 000 €, kun kaikkiaan korvauksia tilitettiin yli 12 000 tekijälle. Arviomme mukaan e-lainauskorvauksen enimmäismäärä 15 000 € ei ole täyttymässä yhdelläkään tekijällä ensimmäisenä vuonna.

Ylätilitysrajojen lisäksi tilitysperiaatteisiin tehtiin selvempiä tekstimuotoiluja sekä päivitettiin tietoja mm. tekijänoikeuskorvausten verotukseen liittyen.

Uudistuneet tilitysperiaatteet hyväksyttiin Sanaston vuosikokouksessa 17.5.2023.

Tutustu tilitysperiaatteisiin (pdf)