Sanastos utbetalningsregler reformeras

Sanastos nya utbetalningsregler träder i kraft 1.6.2023. Utbetalningsreglerna fastställer den praxis enligt vilken Sanasto betalar ut upphovsrättsersättningar till författare.

Vad förändras?

Den största förändringen gäller den så kallade övre utbetalningsgränsen för utlåningsersättningar. Det är det maximala belopp av utbetalningsersättning som en rättsinnehavare kan få för ett år.

En måttlig indexförhöjning gjordes i den maximala utbetalningen: det maximala beloppet är framöver 32 000 € för fysiska boklån. Tidigare var den maximala utbetalningen 30 000 € om året. Den övre utbetalningsgränsen infördes 2014 och har inte höjts en enda gång därefter.

I år utbetalas utlåningsersättning för första gången också för allmänna biblioteks e-lån. För e-lån fastställdes en separat utbetalningsgräns, eftersom ersättningen betalas ur ett separat anslag i statsbudgeten. Den maximala ersättningen för e-lån är 15 000 € per år.

Exempel: Tidigare kunde en rättsinnehavare få högst 30 000 € i utlåningsersättning för bibliotekslån under ett år. Framöver kan rättsinnehavaren få högst 32 000 € i ersättning för utlåning av fysiska böcker per år. Dessutom kan rättsinnehavaren få högst 15 000 € i utlåningsersättning för e-böcker.

Den övre utbetalningsgränsen för utlåningsersättning gäller endast ett litet antal rättsinnehavare

Endast ett litet antal rättsinnehavare får utlåningsersättning som överstiger den maximala utbetalningsgränsen. När det gäller bibliotekslån 2021 fick 28 rättsinnehavare den maximala ersättningen på 30 000 €, medan ersättningar betalades totalt till över 12 000 rättsinnehavare. Enligt våra uppskattningar kommer ingen rättsinnehavare att nå den maximala utlåningsersättningen för e-böcker på 15 000 € under det första året.

Utöver de maximala utbetalningsgränserna preciserades formuleringarna i utbetalningsreglerna och uppdaterades uppgifterna om bland annat beskattningen av upphovsrättsersättningar.

De nya utbetalningsreglerna godkändes på Sanastos årsmöte 17.5.2023.

Ta del av utbetalningsreglerna (pdf)