Sanaston vuoden 2018 tilitykset lukuina

Euromerkki / Sanaston tilitykset

Sanasto maksoi vuoden 2018 tilityksissä tekijänoikeuskorvauksia 8 580:lle kirjallisuuden tekijälle yhteensä yli 9,5 miljoonaa euroa. Sanastolla oli vuoden aikana neljä tilityspäivää, joissa maksettiin eri korvauslajeja. Valtaosa maksetuista korvauksista oli lainauskorvausta.

Maksetut korvaukset 2018

Lainauskorvaus 9 077 516,56 €
Celia-omakirjalainat 164 475,16 €
Radio- ja tv-käyttökorvaukset 138 005,61 €
Radio- ja tv-arkistokorvaukset 117 571,87 €
Esitys- ja julkaisukorvaukset 53 090,70 €
Celia-oppikirjakorvaukset 11 751,09 €
Kirjasto-, arkisto- ja museokorvaus 414 €
Yhteensä: 9 562 824,99 €

Asiakkaistamme 84 % sai Sanastolta tilityksiä vuoden aikana. Tekijänoikeuskorvaukset ovat saajalleen veronalaista tuloa. Sanaston asiakkaat maksoivat vuoden 2018 tilityksistä ennakonpidätyksiä yhteensä 2,7 miljoonaa euroa.

Lainauskorvausta sai 25 senttiä per laina

Lainauskorvaus on tekijänoikeuskorvaus, jota maksetaan teosten kirjastolainaamisesta.  Korvaus jaetaan tekijöille kirjastojen tilastoimien lainamäärien mukaan. Vuonna 2018 korvausta sai 25 senttiä per laina. Lainauskorvaukset edeltävän vuoden lainoista tilitetään aina Sanaston vuoden viimeisessä tilityksessä. Joulukuussa 2018 tilitettiin siis korvauksia vuonna 2017 tehdyistä lainoista.

Lue tarkempia tilastoja lainauskorvauksen tilityksestä (joulukuun 2018 tilitys)

Radio- ja tv-arkistokorvauksia tilitettiin ensimmäistä kertaa

Radio- ja tv-arkistokorvauksia maksettiin vuonna 2018 ensimmäistä kertaa. Korvauslaji kattaa Yleisradion arkistomateriaalin lähettämisen Ylen verkkopalvelussa. Arkistokorvaus koskee yli viisi vuotta sitten ensilähetyksensä saaneita Ylen omia ohjelmatuotantoja, joissa on käytetty kirjallisuutta. Esimerkiksi kirjasta tehdyn kuunnelman lähettämisestä maksetaan Sanaston kautta arkistokorvauksia kirjailijalle/ kääntäjälle.

Hallinnointikulut

Sanaston keräämistä korvauksista pidätetään kulupidätys, jonka suuruudesta päättää vuosittain Sanaston hallitus. Pidätetyt varat käytetään täysimääräisesti Sanaston toiminnan kulujen kattamiseen. Sanaston kulupidätysprosentti on Suomen tekijänoikeusjärjestöjen alhaisin.

Vuonna 2018 Sanaston kulupidätys oli lainauskorvauksen osalta 8,6 % ja muiden tekijänoikeuskorvausten osalta 9 %. Lainauskorvauksen muita korvauksia pienempi kulupidätys perustuu siihen, että korvauslaji muodostaa suurimman osan Sanaston keräämistä korvauksista.