Citaträtten, dvs. hur får man låna en text

Avoimen kirjan sivut.

Vad betyder citaträtten? I den här artikeln går vi genom grunderna för citaträtten, dvs. när och i vilken omfattning är det tillåtet att citera ett litterärt verk. Ett citat betyder ett direkt lån från ett verk.

Vad betyder citaträtten?

Utgångspunkten är att upphovspersonen (dvs. författaren och översättaren) har rätt att bestämma hur hans eller hennes verk används. Därför behövs det för de flesta situationer där litteratur används ett tillstånd från upphovspersonen. Den i upphovsrättslagen definierade rätten att göra citat är ett undantag till detta: den ger rätten att citera ett litterärt verk utan tillstånd.

När får jag göra citat ur ett litterärt verk?

Du får göra citat ur ett verk i din egen text eller presentation i den omfattning som motiveras av ändamålet. Med ett citat ska man till exempel motivera sina egna åsikter, kritisera andras åsikter eller illustrera någonting. Citatet ska vara nödvändigt med tanke på den egna texten eller presentationen, och det är inte en tillräckligt bra motivering att bara få mervärde till sin text.

Till exempel i en bokrecension är ett citat motiverat, om man med det vill illustrera någonting som har sagts om verket. Däremot uppfyller bara citeringen av ett stycke prosa i en broschyr eller uppiggandet av en blogg med en annan persons dikt vanligen inte kriterierna för citaträtten. För dessa användningssituationer behövs alltså ett tillstånd av upphovspersonen.

Hur omfattande får ett citat ur en text vara?

Igen noggrann gräns har fastställts för citatets längd. Man får göra ett citat i den omfattning som ändamålet förutsätter, och omfattningen bedöms från fall till fall. Till exempel i en bokrecension är ett kort utdrag ur boken ofta motiverat. Däremot kan man inte i en lärobok i modersmålet trycka en hel novell bara för att den beskriver författarens produktion. För dess användning måste man skaffa ett tillstånd.

Måste upphovspersonen nämnas?

Namnen på det citerade verkets upphovsperson eller -personer (författare och eventuell översättare) måste nämnas i samband med citatet. Dessutom ska citatet klart skiljas från den egna texten med exempelvis citationstecken. Om text citeras på annat sätt än i skrift, måste man se till att citatet är lätt att skilja från den egna presentationen.

Hur används citat muntligt?

Verk kan citeras också annars än skriftligt: till exempel i radio, tv, muntliga presentationer eller i debatter av olika slag i vilka ett verks innehåll eller en företeelse som har beskrivits i verket analyseras. I alla användningssituationer måste man ta hänsyn till spelreglerna för citaträtten. Med stöd av citaträtten kan man inte till exempel ordna en afton med uppläsning av dikter utan det behövs ett tillstånd för detta.

Hur skiljer sig användningen av källverket från citeringen?

Upphovsrätten skyddar ett verks uttrycksform, inte information, idé, ämne, intrig eller forskningsresultat som sådana. Man kan alltså fritt utnyttja ett verks sakinnehåll i sitt eget verk eller i en presentation om man anger det fritt med egna ord. Då används verket som ett källverk. Sättet att markera användningen av ett källverk varierar mellan olika litterära genrer. Spelreglerna för citaträtten tillämpas däremot enbart när ett citat tas direkt ur ett verk.

Har du några frågor om citaträtten? Vi ger gärna råd.