OmaSanastos nättjänst

I OmaSanastos nättjänst för författare anmäler du din verkförteckning och dina kontaktuppgifter. I OmaSanasto kan du också ta del av redovisningar och statistik över biblioteksutlåning av dina verk.

Registrering som kund hos Sanasto

 • Du registrerar dig som kund hos Sanasto i OmaSanasto med nätbankskoder så att vi kan verifiera din identitet. Det är säkert att använda nättjänsten, och dina bankuppgifter är skyddade.
 • Framöver kan du logga in i OmaSanasto med din e-postadress och ett lösenord som du valt.
 • Kom ihåg att fylla i verkförteckningen efter att du registrerat sig så att vi kan betala ut utlåningsersättningen till dig.

Inloggning och byte av lösenord

 • Logga in i OmaSanasto med din e-postadress eller användarnamn och ditt lösenord.
 • Du kan byta lösenord på inloggningssidan genom att klicka på ”Glömt lösenordet?”.

Kunduppgifter

I Kunduppgifter ser du ditt avtal med Sanasto och de författarnamn som du anmält. Här kan du också uppdatera dina kontaktuppgifter och ditt kontonummer.

Skatteuppgifter och skattekort

 • Kontrollera först din skattesats i skatteuppgifterna. Vid behov kan du skicka ett nytt skattekort genom att klicka på Ladda upp i skatteuppgifterna. Anslutningen är krypterad. Skattekortet ska vara i PDF-format. Genom att klicka på ”Höj skattesatsen” kan du höja skattesatsen utan att lämna in skattekort.
 • Kontrollera i utbetalningstidtabellen när skatteuppgifterna senast ska ändras så att de beaktas vid följande utbetalning.

Övriga uppgifter

 • I Övriga uppgifter kan du meddela om du hör till Sanastos medlemsorganisationer.
 • Dessutom kan du ge samtycke till utlämnande av dina kontaktuppgifter för förfrågningar om användningslicens för dina verk. Sanasto lämnar ut kontaktuppgifter endast om Sanasto inte kan sköta licensärendet för upphovspersonens räkning (t.ex. dramatisering av verk).
 • I det här avsnittet kan du också lämna information om de genrer som din produktion omfattar.

Komplettering av verkförteckningen

Lägg till verk manuellt

 • Gå till din verkförteckning via den övre menyn i OmaSanasto. Klicka på ”Lägg till nytt verk +”. Lägg till verket genom att fylla i de obligatoriska uppgifterna och välja rätt författarnamn och din roll i verket.
 • Du aktiverar översättarrollen genom att klicka på ”översättning” bredvid verkets form.
 • Spara den kompletterade blanketten.

Roller i verk

 • Ange din roll i verket och hur många upphovspersoner i samma roll verket har. Exempel: Verket är en översättning med två översättare. Då anger översättaren endast antalet översättare (2). Det totala antalet olika typer av upphovspersoner behöver alltså inte längre anmälas.
 • När det gäller med flera upphovspersoner anger endast den som först anmäler verket antalet upphovspersoner. Därefter behöver andra som anmäler verket inte längre ange antalet upphovspersoner.
 • Om du anser att antalet upphovspersoner är för litet kan du skicka en ändringsbegäran till anmälaren direkt via OmaSanasto.

Verkförslag

 • Utifrån de författarnamn som du anmält till OmaSanasto får du verkförslag från Nationalbibliotekets databas Melinda. En lista över förslagen visas under din verkförteckning. Du kan lägga till förslag i verkförteckningen genom att klicka på ”Lägg till +”, varefter uppgifterna om verket öppnas under listan. Välj rätt författarnamn, din roll i verket, och antal upphovspersoner i samma roll. Klicka till slut på ”Spara”.
 • Du kan dölja felaktiga förslag genom att klicka på ”Avslå”.

Utlåningsstatistik

 • På fliken Utlåningsstatistik kan du ta del av utlåningsstatistik över dina verk under de senaste åren. Du kan filtrera uppgifterna enligt utlåningsår och typ av bibliotek (allmänna bibliotek, högskolebibliotek, Celia). Utlåningsstatistiken för året innan publiceras i OmaSanasto på hösten före utbetalningen i december.

Redovisning

 • På fliken Redovisning kan du granska och spara redovisningar. Redovisningarna gäller de närmast föregående åren.
 • Endast utlåningsersättningarna beaktas i redovisningsvyn. Om du fått andra ersättningar ser du dem genom att öppna redovisningen.
 • Redovisningar på papper postas inte längre till kunderna.