För användare

Skaffa litteraturlicens

Sanasto betjänar användare av litterära verk.

Prislista
Behöver jag en licens?

Webbtillstånd för bibliotek
Nationalbibliotekets digitaliseringslicens

Litteratur erbjuder högklassigt innehåll för många olika situationer. Med de licenser som Sanasto beviljar kan du till exempel framföra litteratur på olika evenemang, trycka textstycken i material för olika evenemang eller nya publikationer samt använda litteratur i radio och tv.

För de flesta situationer där litteratur används behövs ett tillstånd av författaren. Sanasto förenar upphovspersonen och användaren. Med fullmakt av upphovspersonerna beviljar vi licenser för användningen av deras verk, fakturerar ersättningar för användningen och betalar ut dem till de upphovspersoner vars verk har använts.

Ansök om publiceringslicens
Ansök om framförandelicens
Ansök om tillstånd för tv- och radioanvändning
Ansök om tillstånd för användning av text på postkort
Ansök om tillstånd för användning av text i evenemangsmaterial
nayttelylupa-web
Ansök om utställningstillstånd
Webbtillstånd för bibliotek