Licenser för användning av litteratur

Skaffa licens smidigt

Sanasto betjänar användare av litterära verk.

Prislista
Behöver jag en licens?

Webbtillstånd för bibliotek
Nationalbibliotekets digitaliseringslicens

Litteratur erbjuder innehåll av hög kvalitet i olika situationer. Med Sanastos licenser kan du till exempel framföra litteratur på olika evenemang, trycka textutdrag och använda litteratur i radio och tv. 

Licens av upphovspersonen behövs för de flesta situationer där litteratur används. Upphovsrättsersättningarna är ersättningar för upphovspersonernas arbete. 

Det är lätt att skaffa licens via Sanasto. Börja med att välja användningssyfte bland alternativen nedan. Ytterligare information om våra licenser finns i vår licensbutik

För vilken situation vill du skaffa licens?

Användning av litteratur som en del av en ny publikation
Offentligt framförande
Dödsannons
Tv och radio
Evenemangs- material
nayttelylupa-web
Användning av litteratur på utställningar
ikonit
Webbtillstånd för bibliotek
Postkort
nayttelylupa-web
Annat användningssyfte? Be om råd av vår kundtjänst.