Information om Sanasto

Sanasto

Sanasto är en riksomfattande upphovsrättsorganisation som förvaltar upphovsrätten inom litteratur.

Sanastos stadgar
Placeringsprinciper
Dataskydd

Sanasto bevakar upphovsrätten till litterära verk och intressen av upphovspersoner. Därutöver erbjuder vi våra kunder juridiska rådgivningstjänster i upphovsrättsliga frågor och assisterar upphovsmannen i situationer där upphovsrätten kränks samt vid sekundäranvändingen av verk. Sanasto förvaltar t. ex. bibliotekslånens utlåningsersättningar samt användningen av litterära verk i radio och TV.
Läs mer om att vara vår kund

Vill du använda någon annans litterära verk? Då är du varmt välkommen att kontakta Sanasto! Med en Sanasto-licens kan du t. ex. framföra litteratur offentligt, trycka olika texter i nya publikationer samt användda litteratur i radio och tv.
Skaffa litteraturlicens

Vi påverkar opinionen och deltar aktivt den samhälleliga diskussionen om upphovsrätten i Finland och internationellt. Vårt samhälleliga påverkningsarbete har som mål att garantera att lagstiftningen kring upphovsrätten skyddar upphovsmännens rättigheter, det skapande arbetet och möjligheterna att försörja sig på det här. De senaste åren har tyngdpunkten för vår intressebevakning framgångsrikt legat på att korrigera missförhållandena med de finländska utlåningsersättningarna.

Sanasto är

öppen
aktiv
sakkunnig

Styrelse

Sanasto har fyra medlemsorganisationer: Finlands facklitterära författare rf, Finlands svenska författareförening rf, Finlands översättar- och tolkförbund rf samt Suomen Kirjailijaliitto rf.

Sanastos styrelse år 2021:

Ordförande
Peter Sandström, författare, Finlands svenska författareförening rf

Medlemmar
Laura Jänisniemi, översättare, Finlands översättar- och tolkförbund rf (ersättare översättare Kaijamari Sivill)
Juha-Pekka Koskinen, författare, Finlands författarbund rf (ersättare författare Jarkko Tontti)
Rainer Oesch, professor, Finlands facklitterära författare rf (ersättare facklitterär författare Markku Löytönen)
Suvi Oinonen, verksamhetsledare, Finlands författarbund rf (ersättare jurist Ville Toro)
Anne Rutanen, kommunikation chef, Finlands facklitterära författare rf (ersättare jurist Satu Lundelin)

 

Sanastos ansvarsområden

Sanasto är verksam inom områden där litteratur används.

 

Sanasto samlar in och betalar ut upphovsrättsersättningar för användningen av litteratur i olika situationer, till exempel i radio och tv, för bibliotekslån samt för offentligt framförande. Vi övervakar att upphovsrätten beaktas i dessa områden och ger råd i frågor som gäller upphovsrätten.

Sanastos verksamhet omfattar inte förlagsavtal eller frågor som har att göra med utgivningen av verk, bibliotekens bokanskaffningar eller anskaffandet av en ISBN-kod för ett verk. Vi beviljar inte tillstånd för omvandling av ett verk till en annan konstgren eller för översättning av ett verk. Sanastos verksamhet omfattar inte heller några litterära bidrag eller stipendier.

De litterära upphovsorganisationerna erbjuder hjälp när det gäller författarnas och översättarnas arbete, till exempel förlagsavtal, stipendier och residens.
Läs mera på upphovsrättsorganisationernas sidor:

Finlands svenska författareförening rf
Suomen Kirjailijaliitto ry
Finlands översättar- och tolkförbund rf
Finlands facklitterära författare rf

 

Att nå upphovspersoner

Sanasto söker upphovspersoner regelbundet

Sanasto försöker aktivt nå de litterära upphovspersoner som har insamlade upphovsrättsersättningar, till exempel utlåningsersättningar. Vi går bland annat regelbundet genom bibliotekens utlåningsstatistik och kontaktar sådana författare och översättare för vilka det på basis av lånen har samlats in större ersättningsbelopp. Vi gör vårt bästa för att nå de upphovspersoner för vilka det har samlats in utlåningsersättningar eller andra upphovsrättsersättningar som Sanasto samlar in.

Dessutom publicerar vi årligen en förteckning över upphovspersoner för vilka det har samlats obetalda ersättningar. Förteckningen görs även tillgänglig för upphovsrättsorganisationer och våra systerorganisationer så att de kan informera sina egna medlemmar och kunder om ärendet. Förteckningen kan även fritt läsas i nätet.