Betalningar och ersättning

Ersättningsslagen

Litterära upphovsrättsliga ersättningsslag som förvaltas av Sanasto

Läs mera om ersättningsslagen
Utbetalningar från utlandet

Utlåningsersättning: Utlåningsersättningen är en upphovsrättslig ersättning som betalas ut för bibliotekslån av verk. Storleken på den ersättning du får baserar sig på det totala antalet utlåningstransaktioner. Sanasto betalar utlåningsersättningarna till litterära upphovspersoner. Läs mer om utlåningsersättningen

Ersättningar för framförande och publicering: Sanasto samlar in ersättningar för framförande av litteratur på evenemang av olika slag och betalar dem till sina kunder. Vi betalar även ut ersättningar för användning av dikter och andra textstycken i olika trycksaker och nya publikationer, till exempel läroböcker.

Radio- och tv-ersättningar: Sanasto samlar in ersättningar för användningen av litteratur i radio och tv samt i medieföretagens webbtjänster. Ersättningarna betalas ut enligt medieföretagens anmälningar.

Sanasto samlar också in och betalar ut ersättningar för Yle-producerat arkivinnehåll och nätpublikationer på Yle Arenan. Arkiversättning betalas för Yles programproduktioner som haft premiär för över fem år sedan och i vilka litteratur använts.

Celias egenbokslån: Sanasto samlar in ersättningar för egenbokslån av ljudböcker som statens specialbibliotek Celia producerar för sina kunder.

Biblioteks, arkiv- och museiersättningar: Sanasto betalar ut ersättningar för bland annat litteratur som används i Nationalbibliotekets digitaliseringsprojekt. Dessa ersättningar baserar sig på användning om vilken det föreskrivis i upphovsrättslagen (16 d §).

Utställningsersättningar: Sanasto betalar ut ersättningar till sina kunder, när dikter eller textstycken framställs på ett evenemang t.ex. på en konstutställning.

Utbetalningar 2024

Sanasto betalar ut ersättningar fyra gånger per år, och ersättningsslagen för dem varierar. Här kan du kolla vilka ersättningsslag som betalas ut i den följande utbetalningen.

Redovisningsregler

19.02.
13.05.
07.10.
02.12.
19.02.

Användning i radio och tv:
betalning enligt faktisk användning

Radio- och tv-arkiversättningar:
kompletterande utbetalning för användningen 2019–2022

Ersättningar för framförande och publicering och utställningsersättningar:
betalning enligt faktisk användning

Sista dagen då de egna uppgifterna kan ändras och ett nytt kundavtal skickas till Sanasto: 9.2.2024.

13.05.

Utlåningsersättning:
kompletterande utbetalning för lånen 2020–2022, sista utbetalning för år 2019

Celias egenbokslån:
första utbetalningen för lånen 2023, kompletterande utbetalning för år 2020–2022, sista utbetalning för år 2019

Användning i radio och tv:
betalning enligt faktisk användning, sista utbetalning för år 2019

Radio- och tv-arkiversättningar:
kompletterande utbetalning för användningen 2020–2022, första utbetalningen för år 2022, sista utbetalning för år 2019

Ersättningar för framförande och publicering och utställningsersättningar:
betalning enligt faktisk användning, sista utbetalning för år 2019

Sista dagen då de egna uppgifterna kan ändras och ett nytt kundavtal skickas till Sanasto: 26.4.2024.

07.10.

Utlåningsersättning:
första utbetalningen för lånen 2023, kompletterande utbetalning för lånen 2020–2022

Celias egenbokslån:
kompletterande utbetalning för lånen 2020–2023

Användning i radio och tv:
betalning enligt faktisk användning

Radio- och tv-arkiversättningar:
kompletterande utbetalning för användningen 2020–2023

Ersättningar för framförande och publicering och utställningsersättningar:
betalning enligt faktisk användning

Sista dagen då de egna uppgifterna kan ändras och ett nytt kundavtal skickas till Sanasto: 20.9.2024. 

 

02.12.

Användning i radio och tv:
betalning enligt faktisk användning

Radio- och tv-arkiversättningar:
kompletterande utbetalning för användningen 2020–2023

Ersättningar för framförande och publicering och utställningsersättningar:
betalning enligt faktisk användning

Sista dagen då de egna uppgifterna kan ändras och ett nytt kundavtal skickas till Sanasto: 22.11.2024

På det här sättet betalas ersättningarna ut

Håll dina kontaktuppgifter uppdaterade

Du behöver inte separat ansöka om ersättning från Sanasto utan de ersättningar som tillhör dig betalas direkt på ditt konto. Kom ihåg att uppdatera dina bankuppgifter och förteckningen över dina verk i tjänsten oma.sanasto.fi. Utlåningsersättningarna betalas ut för de verk som du har lagt till i förteckningen.

Sanasto betalar ut ersättningar fyra gånger per år. Betalningsdagarna är de samma för alla upphovspersoner, och de kan inte ändras. Årets viktigaste betalning sker i december, då utlåningsersättningarna för föregående års lån betalas ut.

Sanastos verksamhetskostnader täcks med en avgift som dras av från upphovsrättsersättningarna. År 2023 tog Sanasto ut 10,56 % av utlåningsersättningarna och 9 % av de övriga upphovsrättsersättningarna för sina kostnader.

Beskattning

Sanasto får skatteuppgifterna direkt av skattemyndigheterna

Upphovsrättsersättningarna är skattepliktig inkomst, och de beskattas som personlig förvärvsinkomst. Upphovsrättsersättningar för dödsbon beskattas som kapitalinkomst. Vi får våra kunders skattesatser årligen direkt av skattemyndigheterna vid månadsskiftet januari–februari. Du behöver alltså inte skicka ditt skattekort till Sanasto, ifall du inte vill ändra din skattesats. Du kan kontrollera din skattesats, som Sanasto fått av skattemyndigheterna, i tjänsten oma.sanasto.fi.

 • Om du vill ändra din skattesats, ska du skicka oss en kopia av ditt ändringsskattekort.
 • Om du har blivit medlem i Sanasto under innevarande år, ska du skicka en kopia av ditt skattekort till oss.
 • Om du är pensionerad, ska du kontrollera skattesatsen i vår webbtjänst först och skicka skattekortet till oss endast om din skatteprocent inte är aktuell eller uppdaterad i tjänsten.
 • Om du är permanent bosatt utomlands, ska du skicka ditt källskattekort till Sanasto årligen.

Beskattning via firmanamn

När det gäller enskilda näringsidkare kan upphovsrättsersättningar dock beskattas via firma. Då måste firmanamnet uppfylla följande villkor:

 • Firmanamnet måste vara registrerat i förskottsuppbördsregistret
 • Det huvudsakliga verksamhetsområdet ska vara antingen
  1) litteratur, förlagsverksamhet, översättning eller annat konstnärligt skapande
  ELLER
  2) samma som området för upphovspersonens verk.

I ett dylikt fall anmäler Sanasto de ersättningar som betalats åt upphovspersonen som en del av den personliga beskattningen, och upphovspersonen ansvarar för förskottsinnehållningen. Om du har ett firmanamn som uppfyller de ovannämnda villkoren och vill sköta beskattningen via det, vänligen skicka ditt FO-nummer till vår kundservice.

Upphovsrättsersättningar kan bara betalas till aktiebolag, om upphovsrätten har överförts till bolaget. Utlåningsersättningen utgör dock ett undantag till detta, eftersom den enligt bestämmelserna i Finland är en ersättning som tillhör upphovspersonen. Den kan inte överlåtas under upphovspersonens levnadstid.

Sociala förmåner

Upphovsrättsersättningar betraktas inte som lön för ett anställningsförhållande utan som ersättning för användningen av verk. De kan emellertid påverka sociala förmåner, till exempel arbetslöshetsskydd och bostadsstöd. Om du behöver ett intyg över typen av de ersättningar som du har fått för till exempel FPA eller skattemyndigheten, kan vi skicka ett sådant på begäran.