För upphovspersoner

Bli vår kund!

Är du skribent? Det lönar sig att bli Sanasto-ansluten! Det är gratis.

Sanastos kundavtal

Upphovsmannens guide till Sanastos tjänster

 • Sanasto bevakar upphovsrätten till litterära verk och intressen av upphovspersoner. Vi företräder tusentals finländska författare, litterära översättare, läromedelsförfattare, fackförfattare och journalister.
 • Vi erbjuder våra kunder juridisk rådgivning i upphovsrättsliga frågor. Du kan även ta del av våra utbildningar.
 • Sanasto förvaltar och betalar ersättningarna till upphovspersoner. Som vår kund får du automatiskt alla de ersättningar som du är berättigad till.

Redovisningar 2017

Sanasto redovisar för ersättningar fyra gånger per år.

Ersättningana
Redovisningsregler

22.02.
24.05.
06.09.
05.12.
22.02.
 • Ersättningar för Celia-läroböcker, åren 2013–2014
 • Radio- och tv-bruksersättningar
 • Ersättningar för offentligt framförande av litteratur samt andra bruksersättningar
Sista dagen för att ingå Sanasto-avtal: 10.2.2017.
24.05.
 • Utlåningsersättningar, åren 2013-2016
 • Ersättningar för utlåning via Celia, åren 2013-2016
 • Ersättningar för Celia-läroböcker, åren 2013-2016
 • Radio- och tv-bruksersättningar
 • Ersättningar för offentligt framförande av litteratur samt andra bruksersättningar
Den sista dagen för att ingå Sanasto-avtal eller göra förändringar i systemet för utlåningersättningar: 28.4.2017.
06.09.
 • Ersättningar för Celia-läroböcker, åren 2013-2016
 • Radio- och tv-bruksersättningar
 • Ersättningar för offentligt framförande av litteratur samt andra bruksersättningar
Sista dagen för att ingå Sanasto-avtal: 25.8.2017
05.12.
 • Utlåningsersättningar, åren 2014-2017
 • Ersättningar för utlåning via Celia, åren 2013-2016
 • Ersättningar för Celia-läroböcker, åren 2013-2016
 • Radio- och tv-bruksersättningar
 • Ersättningar för offentligt framförande av litteratur samt andra bruksersättningar
Den sista dagen för att ingå Sanasto-avtal eller göra förändringar i systemet för utlåningersättningar: 3.11.2017.