Upphovsrätt genom arv

Har du ärvt upphovsrätten till litterära verk?

Upphovsrätten gäller under upphovspersonens livstid samt till utgången av sjuttionde året efter upphovsmannens dödsår. Då upphovspersonen avlider, tillämpas bestämmelserna om giftorätt, arv och testamente på upphovsrätten.

Innan upphovsrättsersättningarna kan betalas ut bör rättsinnehavare vara i kontakt med Sanasto för att skicka de nödvändiga dokument. Vänligen kontakta oss med blanketten nedan.