Utbetalningar från utlandet

Ömsesidiga representationsavtal med andra organisationer

Sanasto har ingått ömsesidiga avtal med utländska upphovsrättsorganisationer om förvaltningen av vissa rättigheter och betalningen av ersättningar. Med stöd av dem betalas upphovspersonerna ersättning för bl.a. användningen av finländsk litteratur i radio och tv.

Ersättningarna baserar sig på varje enskilt lands ersättningsnivå och utbetalningarna på de utländska organisationernas betalningsregler. Sanasto betalar ut ersättningarna enligt sin normala tidtabell uppdelade på basis av ersättningsslaget.

De ikraftvarande avtalen med utländska upphovsrättsorganisationer:

  • Sverige
    ALIS (Administration av Litterära rättigheter I Sverige)
  • Danmark
    FFS (Forfatternes Forvaltningsselskab)