Tekijänoikeusbarometri 2013: enemmistö kansasta myönteinen tekijänoikeuksille

Suomalaisten suuri enemmistö suhtautuu tekijänoikeusjärjestöihin ja tekijänoikeuskorvauksiin myönteisesti. Niiden katsotaan olevan oikealla asialla ja hyödyksi kotimaiselle kulttuurille.

Myönteisesti suhtautuvien määrä on kuluvan vuoden aikana jonkin verran kasvanut. Samaan aikaan kansalaisten tiedontaso sen suhteen, mitä tekijänoikeusjärjestöt tekevät, on kasvanut selvästi. Nämä tiedot ilmenevät Taloustutkimuksen Tekijänoikeusbarometrista, jonka on teettänyt Luovan työn tekijät ja yrittäjät – LYHTY. Sanasto on Lyhtyprojektin jäsenjärjestö.

Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Tuomo Turjan mukaan tiedontasolla ja asenteiden myönteisyydellä on yhteys. – Kansalaisten tiedontaso tekijänoikeusjärjestöille kuuluvista tehtävistä näyttää nyt parantuneen viime vuodesta. Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että tietoisuus tekijänoikeusjärjestöjen tehtävistä vaikuttaa myönteisesti asenteisiin tekijänoikeuksia ja tekijänoikeusjärjestöjä kohtaan. Siksi myönteisten asenteiden vahvistuminen ei yllätä.

– Koska taiteilijoiden tulot perustuvat pitkälti tekijänoikeuteen, on hienoa nähdä, että kansalaisten valtaenemmistö suhtautuu siihen entistäkin myönteisemmin, sanoo Lyhdyn projektinjohtaja Lauri Kaira.

Tutkimuksen mukaan kansalaiset tietävät entistä paremmin mitä tekijänoikeusjärjestöjen tehtäviin kuuluu. 75 % kansalaisista tietää, että tekijänoikeusjärjestöt keräävät tekijänoikeuskorvauksia taiteilijoille. Viime vuonna tämän tiesi 67 %. 61 % kansalaisista tietää, että tekijänoikeusjärjestöt myöntävät käyttölupia teosten esittämiseen esimerkiksi radiossa ja ravintoloissa. Viime vuonna tämän tiesi 54 %.

Tekijänoikeuskorvausten merkityksestä vallitsee kansalaisten keskuudessa vahva yksituumaisuus. 80 % on sitä mieltä, että tekijänoikeuskorvauksilla tuetaan sitä, että taidetta tehdään huomennakin ja 76 % että ne ovat hyväksi kotimaiselle kulttuurille. 72 % on sitä mieltä, että tekijänoikeusjärjestöt ja/tai tekijänoikeuskorvaukset ovat oikealla asialla. 71 % pitää niitä tarpeellisina. 63 % kansalaisista on joko sitä mieltä, että tekijänoikeuskorvausten kerääminen nykyiseen tapaan on pääsääntöisesti oikein. Vain 7 % kansalaisista yhtyy väitteeseen, että ”taiteilijat saavat nykyisellään liian paljon tekijänoikeuskorvauksia”.

Tutkimuksen teki Taloustutkimus Oy osana Omnibus-tutkimusta kesäkuussa Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien Lyhty-projektin toimeksiannosta. Kohderyhmään kuuluivat 15–79-vuotiaat mannersuomalaiset. Tutkimuksessa haastateltiin 1020 henkilöä henkilökohtaisilla haastatteluilla. Otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinalueen ja talouden koon mukaan kohderyhmää edustavaksi. Barometrin virhemarginaali on keskimäärin 3,2 %.