Tekijänoikeusbarometri 2017: Enemmistö suomalaisista kokee tekijänoikeusjärjestöt ja -korvaukset tärkeiksi

Tuoreimman tekijänoikeusbarometrin mukaan valtaosa suomalaisista pitää tekijänoikeuksia sekä tekijänoikeusjärjestöjä ja niiden keräämiä korvauksia yhä tärkeämpinä. Syys–lokakuussa 2017 toteutetun tutkimuksen mukaan väestöstä 84 prosenttia on täysin tai jokseenkin samaa mieltä tekijänoikeuden tärkeydestä. Vain 2 prosenttia pitää tekijänoikeuksia turhana.

Tekijänoikeusjärjestöihin suhtaudutaan entistä myönteisemmin

Tulosten perusteella tekijänoikeusjärjestöihin suhtaudutaan nyt selkeästi myönteisemmin kuin vuonna 2016. Tekijänoikeusjärjestöjä pitää tarpeellisina 84 prosenttia vastaajista, ja 82 prosentin mielestä tekijänoikeusjärjestöt ovat oikealla asialla. Vuoden 2016 vastaavat luvut olivat 66 prosenttia.

Tekijänoikeusjärjestöjen tehtäviksi miellettiin useimmiten korvauksien kerääminen taiteilijoille, piratismin valvominen ja tekijänoikeusloukkauksiin puuttuminen.

Tekijänoikeuskorvauksia pidetään oikeutettuina

Myös tekijänoikeuskorvauksia pidetään tutkimuksen mukaan oikeutettuina ja entistä tarpeellisempina. Väestöstä 82 prosenttia on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että tekijänoikeuskorvaukset ovat tarpeellisia. Nuorimmat vastaajat, ikäryhmä 15–24, suhtautuvat tekijänoikeuksiin selvästi myönteisemmin kuin nuoret aikuiset.

Väestöstä 23 prosenttia on sitä mieltä, että tekijänoikeuskorvaukset ovat liian pieniä. Liian suurina korvauksia pitää seitsemän prosenttia. Valtaosa väestöstä (51 %) asettuu näiden kahden välille.

Suomalaiset tuomitsevat piratismin

Tutkimuksen mukaan vain viisi prosenttia suomalaisista hyväksyy musiikin, elokuvien tai televisiosarjojen luvattoman jakamisen internetissä. Vuonna 2016 luku oli seitsemän prosenttia. Väestöstä 92 prosenttia  tuomitsee elokuvien ja televisiosarjojen katsomisen laittomista suoratoistopalveluista. Väestö myös kokee, että oikeudenhaltijoiden nimissä lähetetyt nk. valvontakirjeet ovat vähentäneet piratismia.

Yhtä useampi suomalainen uskoo erottavansa lailliset palvelut piraattipalveluista. Vuoden 2016 tutkimuksessa luku oli 64 prosenttia, vuonna 2017 suomalaisista lailliset palvelut uskoo erottavansa 80 prosenttia.

***

Tulokset perustuvat Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n toimeksiannosta Taloustutkimuksen toteuttamaan Tekijänoikeusbarometriin, joka tehtiin nyt yhdettätoista kertaa. Aineisto kerättiin henkilökohtaisina haastatteluina 11.9.–10.10.2017, ja sen kohderyhmänä oli 15–79-vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Tutkimukseen haastateltiin 1 001 henkilöä.

Lue lisää tekijänoikeusbarometristä Lyhdyn verkkosivuilta

Lyhty on kotimainen yhteistyöverkosto, jonka tehtävänä on edistää luovan alan toimintaedellytyksiä. Sanasto on Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n ja Lyhdyn jäsenjärjestö.