Tekijänoikeusbarometri 2019: Suomalaiset arvostavat tekijänoikeuksia

Tablettitietokone ja henkilön kädet. Kuva: Eetu Ahanen

Erityisesti yli 50-vuotiaat vastaajat arvioivat tekijänoikeudet tärkeiksi, selviää tuoreesta Tekijänoikeusbarometristä. Vuosittaisessa tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten asenteita tekijänoikeuksia ja piratismia kohtaan.

Valtaosa suomalaisista (84 %) pitää tekijänoikeuksia tärkeänä asiana. Erityisen myönteisesti niihin suhtautuvat yli 50-vuotiaat, joista 66 % arvioi tekijänoikeudet erittäin tärkeiksi. Tekijänoikeuksia pidettiin myös ennemmin helppotajuisina (42 %) kuin vaikeatajuisina (20 %). Niiden ajateltiin myös olevan pikemminkin mahdollistavia (35 %) kuin rajoittavia (20 %). Etenkin 25–34-vuotiaat pitivät tekijänoikeuksia mahdollistavina.

Aiempien vuosien tapaan valtaosa suomalaisista pitää tekijänoikeusjärjestöjä tarpeellisina (83 %). Samoin valtaosa oli sitä mieltä, että tekijänoikeusjärjestöt ovat oikealla asialla (79 %). Yli 50-vuotiaat suhtautuivat järjestöihin kaikista positiivisimmin.

Noin kaksi kolmesta suomalaisesta arvioi tekijänoikeusjärjestöjen tehtäväksi erityisesti piratismin valvomisen ja tekijänoikeusloukkauksiin puuttumisen. Moni ajatteli järjestöjen huolehtivan myös tekijänoikeuskorvausten keräämisestä taiteilijoille ja tekijöille (64 %) ja käyttölupien myöntämisestä teosten esittämiseen esimerkiksi radioissa, ravintoloissa tai oppilaitoksissa (48 %).

Lähes kaikki suomalaiset ajattelevat, että luovan työn tekijöiden tulee saada tekemästään työstä korvausta sen mukaan, kuinka paljon heidän teoksiaan hyödynnetään. Täysin tai jokseenkin näin kertoi ajattelevansa 91 % vastaajista.

Enemmistö tuomitsee piratismin

Suurin osa suomalaisista (58 %) ei hyväksy mitään piratismin muotoa. Piratismi saa vähemmän ymmärrystä kuin aiemmin: lailliseen suoratoistopalveluun, kuten YouTubeen, luvatta laitetun musiikin tai ohjelman katselun hyväksyy enää 27 % vastaajista, kun viime vuonna luku oli 30 %. Nuoret aikuiset eli 15–35-vuotiaat pitivät piratismiin liittyviä tekoja hyväksyttävämpinä kuin vanhemmat ihmiset.

Kuusi kymmenestä kertoo osaavansa erottaa riittävän hyvin kulttuurin ja viihteen lailliset digipalvelut ja laittomat palvelut toisistaan. Eron tunnistaa hieman viime vuotta pienempi osuus, mutta tulos on silti aiempien vuosien tasolla. Alle 50-vuotiaat kokevat erottavansa lailliset ja laittomat palvelut selvästi vanhempia ikäluokkia paremmin: 69 % alle 25-vuotiaista ja 72 % 25–34-vuotiaista tunnistaa laillisen ja laittoman eron.

Tulokset perustuvat Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n toimeksiannosta Taloustutkimuksen toteuttamaan Tekijänoikeusbarometriin, joka tehtiin kolmattatoista kertaa. Tutkimusaineisto kerättiin henkilökohtaisina haastatteluina 19.4.–16.5.2019 ja sen kohderyhmänä oli 15–79-vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Tutkimukseen haastateltiin 998 henkilöä.

Sanasto on Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n jäsen.