Tekijänoikeusbarometri 2022: Valtaosa pitää tekijänoikeuksia tärkeinä

Tässä artikkelissa käydään läpi avainlukuja vuosittain toteutettavasta Tekijänoikeusbarometristä, joka on julkaistu 13.12.2022.

Suomalaisista noin 90 % pitää tekijänoikeuksia tärkeänä asiana. Lisäksi tekijänoikeudet koetaan ennemmin helppo- kuin vaikeatajuisina.

Tekijänoikeuskorvauksiin suomalaiset suhtautuvat erittäin myönteisesti, mutta suhtautuminen on kuitenkin hieman heikentynyt viime vuoteen verrattuna. Suomalaiset ovat edelleen hyvin yksimielisiä siitä, että luovan työn tekijöiden tulee saada tekemästään työstä korvausta sen mukaan, kuinka paljon heidän teoksiaan hyödynnetään. Täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa on jopa 91 % vastaajista.

Suomalaisten suhtautuminen tekijänoikeusjärjestöihin on aiempien vuosien tapaan erittäin myönteinen. Vastaajista 76 % pitää tekijänoikeusjärjestöjä tarpeellisina ja 74 % arvioi tekijänoikeusjärjestöjen olevan oikealla asialla. Lähes kolme viidestä suomalaisesta on sitä mieltä, että tekijänoikeusjärjestöt ovat hyödyksi kehitykselle sen sijaan, että niistä olisi haittaa.

Valtaosa hyväksyy tekijänoikeuden täytäntöönpanon

Tutkimukseen vastanneista 71 % on sitä mieltä, että internetin verkkosisällönjakopalveluiden, kuten YouTuben, tulee tulevaisuudessa poistaa tehokkaammin ja pysyvämmin palvelussa oleva luvaton sisältö.

Kaksi kolmesta vastaajasta katsoo, että tekijänoikeuden haltijan tulee voida selvittää, kuka hänen oikeuksiaan on loukannut. Vastanneista 80 % ajattelee, että hakukoneilla tulee olla vastuu näyttää hakutuloksissa kaikki lailliset vaihtoehdot ennen laittomia palveluita.

Edellä mainituissa täytäntöönpanoa koskevissa väittämissä keskimääräistä useammin eri mieltä ovat piraattipalveluja käyttäneet ja internetistä luvatonta sisältöä ladanneet.

Tulokset perustuvat Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n toimeksiannosta Taloustutkimuksen toteuttamaan Tekijänoikeusbarometriin, joka tehtiin nyt kuudettatoista kertaa. Tutkimusaineisto kerättiin henkilökohtaisina haastatteluina sekä nettikyselyllä osana Taloustutkimuksen Omnibus-tutkimusta. Tiedonkeruu toteutettiin 5.–28.10.2022 välisenä aikana ja tutkimuksen vastaajamäärä oli yhteensä 1003 henkilöä. Kohderyhmänä oli 15–79-vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta.

Sanasto on Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n jäsen.