Tekijänoikeusdirektiivi avataan uuteen valmisteluun

Rivi kirjoja

Euroopan parlamentissa äänestettiin torstaina DSM-direktiivin eli uuden tekijänoikeusdirektiivin kohtalosta. Parlamentin täysistunto ei hyväksynyt suoraan direktiiviehdotusta, vaan se avataan uuteen valmisteluun.

Sanasto on seurannut tiiviisti tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla annetun direktiiviehdotuksen (DSM-direktiivi) käsittelyä, sillä muun muassa artikla 12 koskee kirjallisuuden tekijöitä.

Europarlamentissa direktiivin valmistelusta on vastannut oikeudellisten asioiden valiokunta (JURI). Parlamentin täysistunto äänesti torstaina 5.7. siitä, hyväksyykö se valiokunnan muotoilun direktiiviehdotuksesta. Parlamentaarikoista 278 äänesti lakiesityksen etenemisen puolesta ja 318 vastaan. Tällä tuloksella ehdotus siirtyy parlamentin käsittelyyn: käytännössä parlamentaarikot voivat ehdottaa muutoksia direktiiviin, ja jokaisesta artiklasta äänestettäneen syksyllä yksi kerrallaan.

Direktiivin osalta kyseessä ei ollut vielä viimeinen etappi. Parlamentin kannanmuodostuksen jälkeen luvassa on vielä niin sanottu trilogineuvotteluvaihe, jossa sovitetaan yhteen parlamentin, Euroopan komission ja Europan unionin neuvoston kanta. Trilogivaihe käynnistyy, kun direktiivi on käsitelty  parlamentissa.

Kirjallisuuden tekijöiden kannalta isoa muutosta on tuskin tulossa

Kirjallisuuden tekijöiden kannalta tärkeä on artikla 12, joka koskee kustantajien korvausoikeutta. Käytännössä artikla 12 saattaisi merkitä tulonsiirtoa tekijöiltä kustantajille: kustantajille voisi artiklan myötä siirtyä osa tekijänoikeuskorvauksista, jotka maksetaan tällä hetkellä vain kirjallisuuden tekijöille. Myös lainauskorvaukset ovat olleet uhattuina.

Nämä pahimmat uhat on kuitenkin selätetty oikeudellisten asioiden valiokunnan direktiiviehdotuksessa, jossa päädyttiin artiklan 12 osalta maltilliseen muotoiluun. Sanasto on ollut tulokseen tyytyväinen.

– Artiklan 12 osalta direktiivin avaaminen parlamentin käsittelyyn ei todennäköisesti tule aiheuttamaan merkittävää muutosta. Huomio keskittynee täysistunnossa artiklaan 11, joka koskee lehtikustantajien korvausoikeutta sekä artiklaan 13, jolla ratkaistaan arvokuilun ongelmaa. Nämä ovat olleet huomattavasti esillä julkisuudessa viime viikkoina, kertoo Sanaston toiminnanjohtaja Anne Salomaa.

Miten direktiivin käsittely jatkuu?

  • Tekijänoikeusdirektiivin pohjana on vuonna 2016 Euroopan komission antama ehdotus.
  • Oman ehdotuksensa direktiivistä antoi Euroopan unionin neuvosto toukokuussa 2018. Neuvosto koostuu jäsenmaiden hallitusten edustajista.
  • Oman ehdotuksensa direktiivin muotoilusta antaa myös Euroopan parlamentti, joka seuraavaksi käsittelee direktiivin yksityiskohtaisesti syksyllä.
  • Sen jälkeen, kun parlamentti on muodostanut kantansa, käynnistyvät ns. trilogi-neuvottelut. Näissä neuvotteluissa komission, neuvoston ja parlamentin ehdotukset sovitetaan yhteen, ja direktiivin lopulliset sanamuodot lyödään lukkoon.
  • Trilogi-neuvottelujen jälkeen europarlamentti äänestää vielä täysistunnossaan direktiivin lopullisesta hyväksymisestä.

 

Sanasto seuraa tiivisti direktiviin käsittelyä artiklan 12 näkökulmasta ja tiedottaa siitä asiakkailleen.

Lue lisää

Aiemmat uutiset direktiivistä ja artiklan 12 ongelmakohdista