Tekijänoikeusdirektiivin äänestyksessä saatiin kirjallisuuden tekijöiden kannalta hyvä tulos

Avoin kirja

Europarlamentissa äänestettiin juuri ennen juhannusta luovien alojen kannalta tärkeistä tekijänoikeuskysymyksistä. Kirjallisuuden tekijöitä koskevan artiklan 12 osalta saavutettiin hyvä tulos. Direktiivipaketin käsittely ei ole vielä ohi, mutta merkittävä välietappi on saavutettu.

Tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla annetun direktiiviehdotuksen (DSM-direktiivi) käsittely eteni, kun europarlamentin oikeudellisten asioiden valiokunta (JURI) äänesti direktiivistä 20. kesäkuuta.

Julkisuudessa keskustelua ovat herättäneet erityisesti direktiivin artiklat 11 (lehtikustantajien lähioikeus) ja 13 (arvokuilun korjaaminen). Kirjallisuuden tekijöiden kannalta tärkeä on artikla 12, joka koskee kustantajien korvausoikeutta.

Käytännössä artikla 12 saattaisi merkitä tulonsiirtoa tekijöiltä kustantajille: kustantajille voisi artiklan myötä siirtyä osa tekijänoikeuskorvauksista, jotka maksetaan tällä hetkellä vain kirjallisuuden tekijöille. Myös lainauskorvaukset ovat olleet uhattuina.

Artikla 12 on satojen tuhansien eurooppalaisten kirjallisuuden tekijöiden kannalta huolestuttava, ja pahimmillaan se heikentää tekijöiden oikeuksia ja asemaa.

Paras mahdollinen kompromissi

Sanaston ja muiden eurooppalaisten tekijä- ja tekijänoikeusjärjestöjen tavoitteena on ollut poistaa artikla 12 direktiivistä, tai vähintään saada muotoiltua artikla niin, ettei se vahingoita kirjallisuuden tekijöitä. Sanaston kanssa vetoomuksen artiklan kumoamiseksi on allekirjoittanut 44  järjestöä 20:stä Euroopan maasta. Sanasto on tehnyt yli vuoden ajan aktiivisesti töitä sen eteen, että päättäjät olisivat tietoisia artiklan ongelmakohdista.

Viimeviikkoisessa äänestyksessä artiklaa 12 ei poistettu direktiivistä, mutta se hyväksyttiin sellaisessa tekstimuodossa, joka oli  paras mahdollinen vaihtoehto kirjailijoiden ja kääntäjien kannalta.

– Tämä on hyvä välietappi ja upea saavutus haastavassa tilanteessa! Hienoa, että kirjallisuuden tekijöiden näkökulma huomioitiin. Sinnikäs työ tuotti tulosta, sanoo Sanaston toiminnanjohtaja Anne Salomaa.

Direktiivin käsittely ei suinkaan vielä ole ohi, vaan seuraavan kerran siitä äänestetään europarlamentin täysistunnossa heinäkuussa. Sen jälkeen neuvottelut direktiivin eri artiklojen lopullisista sanamuodoista jatkuvat edelleen syksyllä.

– Tekijöiden äänen tulee kuulua ja tulla huomioiduksi myös seuraavissa neuvotteluvaiheissa. Työtä jatkamme ilman muuta, Salomaa sanoo.

Miten direktiivin käsittely etenee?

  • Tekijänoikeusdirektiivin pohjana on vuonna 2016 Euroopan komission antama ehdotus.
  • Oman ehdotuksensa direktiivistä antoi Euroopan unionin neuvosto toukokuussa 2018. Neuvosto koostuu jäsenmaiden hallitusten edustajista.
  • Lisäksi ehdotuksensa direktiivin muotoilusta antaa europarlamentti. Parlamentin lopullista kantaa ei ole vielä vahvistettu.
  • Komission, neuvoston ja parlamentin ehdotukset sovitetaan yhteen ns. trilogi-neuvotteluissa, joissa direktiivin lopulliset sanamuodot lyödään lukkoon.
  • Trilogi-neuvottelujen jälkeen europarlamentti äänestää vielä täysistunnossaan direktiivin lopullisesta hyväksymisestä.

 

Sanasto seuraa tiiviisti direktiivin käsittelyä ja tiedottaa asiakkaitaan sen etenemisestä.

Lue lisää

Aiemmat uutiset DSM-direktiivin etenemisestä ja artiklan 12 ongelmakohdista