Tekijänoikeusdirektiivi sai sinetin europarlamentin äänestyksessä

Rivi kirjoja

Vuodesta 2016 vireillä ollut DSM-direktiivi hyväksyttiin europarlamentin äänestyksessä. Neuvosto äänestää vielä parlamentin hyväksymästä tekstistä 9. huhtikuuta, ja sen jälkeen direktiivi etenee kansalliseen lainsäädäntöön täytäntöön pantavaksi. Tähän työhön EU-maille on annettu kaksi vuotta aikaa.

Tiistaina 26. maaliskuuta europarlamentaarikot äänestivät tekijänoikeusdirektiivin lopullisesta hyväksymisestä. Täysistunnossa esitys hyväksyttiin äänin 348 puolesta, 274 vastaan.

Tekijänoikeuslainsäädännön uudistus liittyy EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden laajempaan kehittämissuunnitelmaan. Takkuisesti edenneen tekijänoikeusdirektiivin tarkoituksena on parantaa tekijöiden oikeuksien toteutumista digimarkkinoilla sekä vastata osaltaan digiajan mukanaan tuomiin uusiin kysymyksiin teosten käytöstä, korvauksista ja tekijänoikeuksista.

– Olemme tyytyväisiä, että päättäjät näkivät tarpeen kehittää tekijänoikeuslainsäädäntöä vastaamaan paremmin digiajan haasteita. Direktiivi ei ole kaikilta osin niin selkeä kuin olisimme toivoneet, mutta tästä on hyvä jatkaa työtä lainsäädännön päivittämiseksi, kommentoi Sanaston toiminnanjohtaja Anne Salomaa äänestystulosta.

Sanasto on tehnyt paljon työtä kirjallisuuden tekijöille tärkeän artiklan 12 kohtuullistamiseksi. Kustantajan korvausoikeutta koskeva artikla 12 (uudessa esityksessä artikla 16) sai pitkien ponnistelujen jälkeen muodon, jossa se ei uhkaa lainauskorvauksia, ja jäsenvaltioille sallitaan kansallinen päätäntävalta artiklan toimeenpanossa.

Euroopan unionin neuvosto äänestää parlamentin tänään hyväksymästä tekstistä huhtikuun alussa. Sen jälkeen Euroopan unionin jäsenmaille alkaa kaksi vuotta kestävä siirtymiskausi, jonka aikana direktiivi sovitetaan kansalliseen lainsäädäntöön.

– Tekijänoikeusdirektiivin kansallinen voimaan saattaminen alkaa todennäköisesti jo Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella. Uskomme, että kansallinen lainsäätäjä haluaa ottaa huomioon kirjallisuuden tekijöiden toimintaedellytyksiin liittyvät haasteet ja turvata tekijöiden oikeudet. Toivomme  tietenkin, että opetus- ja kulttuuriministeriö, joka tekijänoikeuslainsäädännön kansallisesta valmistelusta vastaa, saa myös riittävästi resursseja tähän työhön, kertoo Salomaa.

Miten DSM-direktiivin käsittely on edennyt?

  • Direktiivin pohjana oli vuonna 2016 Euroopan komission antama ehdotus.
  • Oman ehdotuksensa direktiivistä antoi Euroopan unionin neuvosto toukokuussa 2018. Neuvosto koostuu jäsenmaiden hallitusten edustajista.
  • Europarlamentissa direktiiviehdotusta käsitteli kolme valiokuntaa: kulttuuri- ja koulutusvaliokunta (CULT), sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta (IMCO) sekä päävaliokuntana oikeudellisten asioiden valiokunta (JURI). Parlamentin ehdotus direktiivistä äänestettiin europarlamentissa läpi syyskuussa 2018.
  • Syyskuussa 2018 käynnistyivät ns. trilogineuvottelut eli komission, neuvoston ja parlamentin väliset kolmikantaneuvottelut, jossa eri ehdotukset sovitettiin yhteen, ja direktiivin lopulliset sanamuodot lyötiin lukkoon. Trilogineuvotteluissa löytyi sopu helmikuussa 2019.
  • Trilogineuvottelujen jälkeen europarlamentti äänesti täysistunnossaan maaliskuussa 2019 direktiivin lopullisesta hyväksymisestä. Neuvosto äänestää vielä parlamentin hyväksymästä tekstistä huhtikuun alussa.
  • EU-mailla on kaksi vuotta aikaa implementoida direktiivi omaan kansalliseen lainsäädäntöönsä. Direktiivi astuu voimaan EU:n jäsenmaissa viimeistään vuonna 2021.

Lue lisää

Euroopan parlamentin tiedotuskeskus: Kysymyksiä ja vastauksia uusista tekijänoikeussäännöistä

Lue kaikki Sanaston uutiset tekijänoikeusdirektiivistä