Tekijänoikeuskorvausten sovittelusta työttömyysturvassa luovutaan 1.1.2023 alkaen

Hallituksen 11.2.2022 tekemän päätöksen mukaisesti luovan alan tekijöiden sosiaaliturvaan esitetään parannuksia vuoden 2023 alusta lukien. Tällöin on tarkoitus luopua tekijänoikeuskorvausten sovittelusta työttömyysturvassa. Vielä toistaiseksi tekijänoikeuskorvaukset leikkaavat työttömyysetuuden määrää. 

Luovan alan tekijät ovat pitkään olleet väliinputoajia sosiaaliturvajärjestelmässä. Tekijänoikeustulot eivät esimerkiksi kerrytä työttömyysturvaa, mutta työttömyyskorvausta maksettaessa toistaiseksi vähentävät sitä. Sanaston toiminnanjohtaja Anne Salomaan mukaan tekijänoikeuskorvausten ja työttömyysturvan yhteensovittamisessa on ollut rakenteellinen ongelma.

– Tekijänoikeuskorvaukset eivät ole kartuttaneet työttömyysturvaa, eli niitä on kohdeltu samoin kuin pääomatuloja. Tästä huolimatta tekijänoikeuskorvaukset on huomioitu työttömyyspäivärahan määrässä huomioon otettavana tulona ansiotulojen tapaan, Salomaa toteaa.

Tekijänoikeuskorvauksia maksetaan tekijöille heidän teostensa käytöstä. Korvausten maksu tapahtuu säännönmukaisesti pitkän ajan päästä siitä, kun teokseen liittyvää työtä on tehty ja siitä, kun tekijänoikeuskorvaukseen oikeuttava teoksen käyttö on tapahtunut. Luovan alan tekijöiden kannalta on ollut selkeä epäkohta, että ennen työttömyyskautta tapahtuneesta teoksen käytöstä maksettava tekijänoikeuskorvaus leikkaa työttömäksi jääneen tekijän työttömyyskorvausta.

Koko luova ala on pitkään ajanut yhdessä parannuksia tekijöiden sosiaaliturvaan, ja Sanasto on ollut mukana yhteisessä vaikuttamistyössä. Sanaston toiminnanjohtaja Anne Salomaa kiittää luovaa alaa yhteistyöstä tekijöille tärkeän asian korjaamisessa.

– On todella arvokasta, että kustantajat ja tuottajat tukevat myös sellaisia asioita, jotka ovat tekijöiden aseman kannalta tärkeitä, vaikka asian korjaaminen ei suoraan vaikuttaisi heidän toimintaansa.