Tekijänoikeuskorvausten tulouttaminen omalle yhtiölle – Sanaston tilanne

Kuvassa vanhanaikainen kirjoituskone ja kädet

Tekijänoikeustuloja ei voi lähtökohtaisesti Suomessa tulouttaa tekijän omistamalle yhtiölle, vaan ne verotetaan tekijän omana tulona. Luovan alan toimijat ovat jo pitkään tehneet töitä verotuksen uudistamiseksi, ja etunenässä asiaa ovat vieneet eteenpäin musiikintekijät.

Syyskuun lopussa Teosto julkisti uuden musiikintekijöille tarkoitetun palvelumallin, joka mahdollistaa henkilökohtaisten Teosto-korvausten maksamisen tekijän yhtiölle. Tällöin Teosto-korvaukset verotetaan yhtiön elinkeinotulona. Mallin keskiössä on uusi vero-ohje, joka on Teoston, valtiovarainministeriön ja Verohallinnon yhdessä valmistelema.

– On todella hienoa, että uusi yhtiömalli on saatu käyttöön musiikintekijöille pitkän työn jälkeen, sanoo Sanaston toiminnanjohtaja Anne Salomaa.

Tekijänoikeuden siirtäminen yhtiölle

Tekijänoikeuskorvauksia voi tulouttaa yhtiölle ainoastaan siinä tapauksessa, jos tekijänoikeus on siirretty yhtiölle. Tähän myös Teoston yhtiömalli perustuu.

Teoston kehittämässä sopimusmallissa tekijä siirtää oman tekijänoikeutensa käyttöoikeuden määräaikaisesti omalle yhtiölleen, jolloin Teosto voi maksaa korvaukset yhtiölle. Riskit omien oikeuksien siirtämisestä yhtiölle on minimoitu siten, että osakeyhtiön ongelmatilanteissa tai tekijän kuollessa siirtosopimus raukeaa.

Tekijä ei voi siirtää oikeuksiaan yhtiölle ilmaiseksi, vaan yhtiön täytyy maksaa oikeuksien siirrosta tekijälle käypä korvaus. Teoston mallissa tekijänoikeuden käypä arvo määritetään tekijän keskimääräisten vuosittaisten Teosto-korvausten perusteella.

Vastaava malli ei sellaisenaan sovellu Sanaston asiakkaiden käyttöön: Sanaston maksamista tekijänoikeuskorvauksista valtaosa on lainauskorvauksia. Oikeus lainauskorvaukseen on tekijän elinaikana henkilökohtainen, eikä sitä voi lain mukaan siirtää toiselle taholle – ei edes omalle yhtiölle. Näin olen tekijä ei siis voi tulouttaa lainauskorvauksiaan omalle yhtiölle. Myöskään Teosto ei jatkossakaan tilitä musiikintekijöiden lainauskorvauksia yhtiölle, vaan suoraan tekijälle.

Sanaston osalta valtaosaa tilitettävistä korvauksista, eli lainauskorvauksia, ei voitaisi tulouttaa yhtiölle, vaikka siihen olisikin sopimusmalli.

– Seuraamme tilannetta ja arvioimme, onko jatkossa tarvetta kehittää Sanaston asiakkaille sopivaa yhtiömallia, joka mahdollistaisi muiden Sanaston maksamien tekijänoikeuskorvausten tulouttamisen yhtiölle, kertoo Salomaa.

Lue lisää Teoston yhtiömallista Teoston sivuilta

Lue lisää Sanaston maksamien korvausten verotuksesta